Tilbake til USF

USFs årsmøte avholdes hvert år før utgangen av juli og er USFs høyeste myndighet.

Valgte representanter for lokallagene og kretsene har stemmerett.

Årsmøtepapirer

Filnavn Størrelse Type
2023- USFs 46.årsmøte 13.44 MiB pdf

2022- USFs 45. årsmøte 11.23 MiB pdf

2021- USFs 44. årsmøte 5.35 MiB pdf

2020- USFs 43. årsmøte 3.14 MiB pdf

2018- USFs 41.årsmøte 3.46 MiB pdf

2017- USFs 40.årsmøte 3.40 MiB pdf

2016 - USFs 39. årsmøte 1.49 MiB pdf

2016 - USFs 39. årsmøte - årsberetning 1.80 MiB pdf

2015 - USFs 38. årsmøte 583.43 KiB pdf

2015- USFs 38. årsmøte - årsberetning 1.94 MiB pdf

2014 - USFs 37. årsmøte 705.13 KiB pdf

2014- USFs 37. årsmøte - årsberetning 1.48 MiB pdf

2013- USFs 36. årsmøte - årsmøtepapirer 448.37 KiB pdf

2013 - USFs 36. årsmøte - årsberetning 1.60 MiB pdf

2012- USFs 35. årsmøte - årsberetning 1.44 MiB pdf

2011 - USFs 34. årsmøte - sakspapirer u/årsberetning 988.95 KiB pdf

2011 - USFs 34. årsmøte - årsberetning 5.66 MiB pdf

2010- USFs 33. årsmøte - årsberetning 1.02 MiB pdf

2009 - USFs 32. årsmøte u/årsberetning 955.82 KiB pdf

2009 - USFs 32. årsmøte - årsberetning 4.42 MiB pdf

2008- USFs 31. årsmøte - årsberetning 3.73 MiB pdf

2008- USFs 31. årsmøte 815.36 KiB pdf

2007- USFs 30. årsmøte 1.04 MiB pdf

2006- USFs 29. årsmøte 1,016.50 KiB pdf

2005 - USFs 28. årsmøte 950.95 KiB pdf

2004 - USFs 27. årsmøte 969.28 KiB pdf

2003 - USFs 26. årsmøte 1.02 MiB pdf

2002 - USFs 25. årsmøte 1.22 MiB pdf

2001 - USFs 24. årsmøte 942.42 KiB pdf

2000 - USFs 23. årsmøte 1,011.95 KiB pdf

1998 - USFs 21. årsmøte 1.37 MiB pdf

1995 - USFs 18. årsmøte 830.04 KiB pdf

1994 - USFs 17. årsmøte 866.43 KiB pdf

1993 - USFs 16. årsmøte 877.88 KiB pdf

1992 - USFs 15. årsmøte 761.07 KiB pdf

1991 - USFs 14. årsmøte 801.65 KiB pdf

1990 - USFs 13. årsmøte 779.48 KiB pdf

1989 - USFs 12. årsmøte 778.76 KiB pdf

1988 - USFs 11. årsmøte 769.28 KiB pdf

1987 - USFs 10. årsmøte 621.30 KiB pdf

1986 - USFs 9. årsmøte 581.00 KiB pdf

1985 - USFs 8. årsmøte 532.32 KiB pdf

1984 - USFs 7. årsmøte 1,017.45 KiB pdf

1983 - USFs 6. årsmøte 931.83 KiB pdf

1982 - USFs 5. årsmøte 1.06 MiB pdf

1981 - USFs 4. årsmøte 1.31 MiB pdf

1980 - USFs 3. årsmøte 1.41 MiB pdf

1979 - USFs 2. årsmøte 756.61 KiB pdf

Referater

Filnavn Størrelse Type
Referat 2023 1.62 MiB pdf

Referat 2022 1.98 MiB pdf

Referat 2021 307.01 KiB pdf

Referat 2020 236.83 KiB pdf

Referat 2019 232.51 KiB pdf

Referat 2018 952.62 KiB pdf

Referat 2017 391.65 KiB pdf

Referat 2016 640.39 KiB pdf

Referat 2015 2.09 MiB pdf

Referat 2014 180.68 KiB pdf

Referat 2013 1.79 MiB pdf

Referat 2012 1.21 MiB pdf

Referat 2011 156.46 KiB pdf

Referat 2010 971.84 KiB pdf

Referat 2009 247.72 KiB pdf