Tilbake til Forbund

Regelverk, veiledning og tilgang til studieportalen

Norges Sjakkforbund er medlem av Studieforbundet Næring og Samfunn. Ungdommens Sjakkforbund er medlem, gjennom NSFs medlemskap, og har de samme tilganger og rettigheter.

Forbundenes medlemskap i studieforbundet betyr at sentralleddene, kretser og klubber nå kan registrere kurs gjennom studieportalen og motta voksenopplæringsmidler for disse.
Satsen er 200 kr per time med kurs.
En time er 45 minutter undervisning og 15 minutter pause. (Ikke tillatt å flytte all pausen til slutten av kurset).

Minimumskravet for å kunne motta midler er at kurset varer i 4 timer, og det er minst 4 deltagere som følger hele kurset gjennom. De 4 timene trenger ikke være sammenhengende, man kan spres over flere dager. På samme måte kan man registrere en kursrekke og samle timer. Maks utbetaling er tilsvarende 10 timer per kurs.

Aldersgrense for deltagere som kan motta VO-midler er 14 år (må være fylt 14 innen utgangen av året). Yngre kan delta, men kvalifiserer ikke til VO-midler.
Som kurs teller følgende: all aktivitet i klubb/krets/sentralleddet som innebærer læring med foreleser/veileder til stede. Det vil si at trening der det er kursleder/trener som veileder, dommerkurs, organisatoriske kurs o.l, kvalifiserer.

Det må tydelig fremgå at kurs som rapporteres til studieforbundet for VO-midler, støttes med midler fra Studieforbundet Næring og Samfunn. Dette kan gjøres ved at logo legges på annonseringen av kurs på nettsider o.l. Logo og mer om synliggjøring finner du her: Synliggjøring og logo Studieforbundet

Klubbkvelder med kun spilling, turneringer o.l. kvalifiserer ikke.

Alle kurs som tilbys, og registreres i studieportalen, har krav på gratis bruk av kommunale lokaler. Kurs kan også gjennomføres digitalt, men det kan da ikke baseres på opptak, det må være live og med egen kursholder.

Les mer om hvilke krav som gjelder for rapportering av kurs i studieforbundet her: Gjeldene krav for rapportering av kurs i studieforbundet

For å få tilgang til studieportalen, må klubbstyret, kretsstyret eller annet hensiktsmessig organ, velge en egen, lokal, ansvarlig person. Denne blir da studieanvarlig. Dette meldes til Sjakkontoret via [email protected]. Før tilgang gis må vedkommende gjennomføre kurs i bruk av studieportalen og gjennomgang av rettigheter, krav og plikter. Når dette er fullført oppretter Sjakkontoret en egen profil for gjeldende klubb/krets i studieportalen og gir studieansvarlig tilgang.

Kurs i bruk av studieportalen vil etter oppstartsrunden nå i høst (2023) gis etter avtale.

Pålogging til studieportalen: Pålogging Kursadmin

Meld deg på opplæring i bruk av portalen

Det er flere som ikke har fast adresse, bruk samme adresse som i Brønnøysund

Digitalt kurs *