Tilbake til Fond og støtte

Ungdommens Sjakkfond

Fondet har som formål å utvikle og fremme norsk ungdomssjakk, og bedre mulighetene for USFs spillere til å øke sin spillestyrke.

Styret

USFs styreleder, turneringssjef og nestleder.

Statutter

 1. Formål
  Fondet har som formål å utvikle og fremme norsk ungdomssjakk, og bedre mulighetene for USFs spillere til å øke sin spillestyrke.
  Fondet vil prioritere støtte til:
  • Bidrag til dekning av utgifter som USF-spillerne har ved turneringsdeltagelse i inn- og utland, herunder offisielle FIDE turneringer, nordiske turneringer og mesterskap
  • Bidrag til USF-medlemmers deltagelse i landskamper, sjakkolympiader og andre offisielle representasjonsoppgaver
  • Støtte til norske arrangører av internasjonale turneringer for barn og ungdom, herunder også landskamper. Slik støtte kan også gis som garantier for dekning av underskudd opp til på forhånd fastsatte beløp.
   .
 2. Fondets kapital og avkastning
  Fondets kapital skal til enhver tid plasseres på en som måte som vektlegger høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko.
  Plassering skal skje gjennom bankinnskudd, stats- eller bankgaranterte verdipapirer og/eller andeler i verdipapirfond som definert i «Lov om verdipapirfond».
  Årlig kan utdeles inntil 4 % av fondets markedsverdi.
  .
 3. Fondets organer
  Fondsstyret utgjøres av USFs styreleder, turneringssjef og kasserer.
  Styret fastsetter hvor stor del av avkastningen som utdeles årlig. Styremedlemmene overvåker at avkastningen brukes til fondets formål.
  .
 4. Oppløsning
  Oppløsning av fondet og endringer i disse statutter kan kun skje etter vedtak på USFs årsmøte. Vedtaket krever 3/4 flertall. Ved oppløsning tilfaller midlene Ungdommens Sjakkforbund, som da skal anvende midlene mest mulig i tråd med fondets formål.

Vedtatt på USFs 39. årsmøte i Bergen 17.04.16.