Tilbake til Fond og støtte

Thomas Heibergs minnefond

Fondet er opprettet av Bjørn Heiberg til minne om hans sønn Thomas Heiberg, som gjennom mange år var en landets fremste sjakkspillere. Thomas døde brått og uventet 11. desember 1987, bare 31 år gammel.

Styre

Fondet forvaltes av sentralstyret i NSF.

Statutter

  1. Fondets grunnkapital utgjør kr. 48.000,-, førtiåttetusen kroner.
  2. Kapitalen anbringes i bankinnskudd, stats- eller bankgaranterte verdipapirer og/eller andeler i verdipapirfond som definert i «Lov om verdipapirfond».
  3. Fondet forvaltes av Norges Sjakkforbunds sentralstyre.
  4. Av fondets midler skal det årlig utdeles et Thomas Heibergs minnestipend på kr. 2.000,-. Stipendet tildeles en norsk sjakkspiller i alder mellom 16 og 26 år som har utmerket seg med gode resultater samt stor vilje til deltagelse og satsing på sjakk. Stipendet kan ikke utdeles flere ganger til samme person.
  5. Tildeling av stipendet kunngjøres årlig i november eller desember måned. Klubber kan foreslå kandidater overfor Norges Sjakkforbund innen 15. oktober.
  6. Stipendet utdeles ved en passende anledning sammen med et diplom eller tilsvarende.
  7. Det skal hvert år framlegges et regnskap for fondet på Norges Sjakkforbunds kongress.
  8. Endring i disse statuttene kan kun foretas av Norges Sjakkforbunds kongress ved
    ordinær innsending av forslag, og må oppnå 3/4 flertall for å ha gyldighet.

Statutter for Thomas Heibergs Minnefond er utarbeidet i samråd med donator Bjørn Heiberg, og forelagt NSFs sentralstyre i møte den 11. mai 1988. Statuttene var vedlagt NSF’s årsberetning som ble godkjent av NSF’s 67. kongress i Asker den 9. juli 1988. Punkt 2 endret av NSFs 84. kongress 3. juli 2005.

Tidligere tildelinger

År Spiller Stipend

2016*

Lars Oskar Hauge

1000

2016*

Aryan Tari

1000

2016*

Johan Salomon

1000

2016*

Johan Sebastian Christiansen

1000

2016*

Sebastian Mihajlov

1000

2016*

Kristian Stuvik Holm

1000

2013

Jon Ludvig Hammer

2000

2006

Silje Bjerke

5000

2003

Kristian Trygstad

3000

2002

Torstein Bae

3000

2001

Stig Gabrielsen

3000

2000

Leif Erlend Johannesen

3000

1998

Terje Johansen

3000

1997

Stig Tjomsland

3000

1995

Nina Hagesæther

3000

1994

Roy Fyllingen

3000

1993

Petter Fossan

5000

1992

Øystein Dannevik

5000

1991

Erik Fossan

5000

1990

Ivar Bern

5000

1989

Einar Gausel

5000

1988

Rune Djurhuus

5000

* 6000,- til NTG-elever

Klubber kan foreslå kandidater til stipendet. Fristen for 2023 har gått ut. Neste tildeling er høsten 2024