Tilbake til Fond og støtte

Anna Elisabeth Westerlunds minnefond

Styre

Fondet forvaltes av NSFs sentralstyre

Statutter

Fondets grunnkapital er etablert gjennom en rekke donasjoner fra Anna Elisabeth Westerlund, første gang på NSFs 60. kongress den 11. juli 1981 i Kirkenes, da hun gjorde kjent at hun ville gi en gave på kr. 5.000 til Norges Sjakkforbund. Senere fulgte en rekke donasjoner som i samsvar med hennes ønske ble plassert i fire fond (se punkt 2A, B, C og D) øremerket spesielle formål.

 1. Forvaltning og grunnkapital
  Fondet forvaltes av NSFs sentralstyre. Kapitalen anbringes i bankinnskudd, stats- eller bankgaranterte verdipapirer og/eller andeler i verdipapirfond som definert i ”Lov om verdipapirfond”. Inntil 4% av fondets markedsverdi kan anvendes årlig.
  .
 2. Formål
  1. Anna Elisabeth Westerlunds fond for lilleputtsjakk
   Inntil 1/5-del av avkastning foregående år skal gå til beste for sjakkformål blant lilleputter og sjakkspillere under 13 år. Midler skal i første rekke gå til følgende premiering i Landsturneringen:
   1. Premie til Norgesmesteren i lilleputtsjakk med følgende inngravering: «Anna Elisabeth Westerlunds minnepokal til Lilleputtnorgesmesteren» med årstall. Denne saken tas opp med arrangøren innen fire måneder før landsturneringen.
   2. Medaljer i gull, sølv og bronse med halsbånd og inngravering til vinnerne av skjønnhetspremier for de tre best spilte partier i Lilleputtklassen. Norges Sjakkforbund oppnevner i samråd med arrangøren en jury på tre personer til å vurdere de innleverte partiene og fremlegge en kjennelse innen premieutdelingen, slik at medaljene kan overrekkes der. Det bør være en seierspall som de tre vinnerne skal stå på. Da det trenges to spillere for å spille et godt parti, skal også taperne kalles fram og motta premie. Norges Sjakkforbund har et ansvar for videre bekjentgjøring av denne premieringen og de premierte partiene. Arrangøren, eller om nødvendig Norges Sjakkforbund, besørger innkjøp av de nødvendige premier med inngravering.
    .
  2. AEWs fond til kvinnesjakkens fremme i Norge
   Kr. 1.000 av utbetalt avkastning skal årlig utdeles, sammen med diplom eller trofé med inngravering, som en premie for «Årets kvinnelige norske sjakkbragd».Norges Sjakkforbund avholder årlig i januar en avstemning om «Årets kvinnelige norske sjakkbragd» for foregående år. Resultatet av avstemmingen skal bekjentgjøres innen 5. februar. Stemmerett har medlemmer og varamedlemmer i NSFs sentralstyre, samt abonnenter på NSFs Presse-service eller, dersom noen slik ikke utgis, forbundets registrerte sjakkspaltister i norske aviser. Utdelingen foretas på Norges Sjakkforbunds kongress.

  3. AEWs fond til lilleputtklassen i NM for jenter
   Inntil 1/5-del av utbetalt avkastning foregående år skal gå til følgende premiering i NM for jenter:
   1. Premie til norgesmesteren i lilleputt, med inngravering eller tilsvarende. Denne saken tas opp med arrangøren innen to måneder før mesterskapet.
   2. Medaljer i gull, sølv og bronse med halsbånd og inngravering til vinnerne av skjønnhetspremier for de tre best spilte partier i lilleputtklassen. Norges Sjakkforbund oppnevner i samråd med arrangøren en jury på tre personer til å vurdere de innleverte partiene og fremlegger en kjennelse innen premieutdelingen, slik at medaljene kan overrekkes der. Det bør være en seierspall som de tre medaljevinnerne skal stå på. Norges Sjakkforbund har et ansvar for videre bekjentgjøring av denne premieringen og de premierte partiene. Taperne av skjønnhetspartiene får et inngravert minne. Arrangøren, eller om nødvendig Norges Sjakkforbund, besørger innkjøp av de nødvendige premier med inngravering.

  4. AEWs gavefond
   Resterende utbetalt avkastning skal fremme sjakklivet i Norge, med spesiell vekt på tiltak rettet mot ungdom under 25 år. Midlene kan kun anvendes til formål hvor Norges Sjakkforbund er involvert. Likeledes skal man ved tildeling av midler prioritere kvinnesjakk, bl.a. ved deltagelser i Olympiader og landskamper. I samsvar med donators ønske skal Knut Bøckman og Tom J. Johanssen, så lenge de selv ønsker det, sammen med NSFs president, godkjenne hvordan disse midlene skal anvendes.

 3. Regnskap og revisjon
  Det skal hvert år fremlegges eget regnskap for fondet på Norges Sjakkforbunds kongress revidert av NSFs revisorer.

 4. Endringer
  Endring i disse statutter kan kun foretas av Norges Sjakkforbunds ordinære kongress etter forskriftsmessig og rettidig innsendt forslag i henhold til Norges Sjakkforbunds lover, og forslag må på kongressen oppnå 3/4 flertall for å ha gyldighet.

Vedtatt på NSFs 76. kongress, Stavanger den 29. juni 1997. Punkt 1 endret av NSFs 84. kongress 3. juli 2005.
Punkt 2 a og c endret NSFs 86. kongress 8. juli2007.