122031515 1941380655997879 2648311090414125259 n

28. sep. 2022

Kristine Ganz

Forbund

Vil du trene morgendagens sjakktopp? Vi søker arrangør av Flere mot sjakktoppen.

Forbundet har fått tildelt prosjektmidler fra DnB Sparebankstiftelsen for å skape et skoleringsprogram rettet mot fremtidens sjakktopp, Flere mot sjakktoppen, som også støttes økonomisk av USF. Vi leter nå etter arrangører, ansvarlige for innholdet og gjennomføring av treningsprogrammet.

Styret ønsker følgende ramme for prosjektet:

- Gå over ett år, begynner i januar. Ferdig innen november/desember 23 (10 effektive måneder).

- Fordeling mellom fysiske samlinger (Én i kvartalet = 4 stk. totalt.) og digitale samlinger (et seminar per måned, à 3 timer, 6 stk. totalt.)

De fysiske samlingene bør avholdes på forskjellige steder i Norge (f.eks: Trondheim, Bergen, Stavanger e.l), helst i samarbeid med lokal klubb.

Deltagere og målgruppe:

Antall: 30

Alder: fra 13 til 17, rating eller spillestyrke opp mot 2100.

Geografisk spredning må også hensyntas når søknadene behandles.

Det oppmuntres til å planlegge samlinger ut ifra turneringskalenderen, først og fremst for å unngå overlapp og kræsj, men også for å kunne tilby målrettet trening i forkant av større turneringer.

Den samlede økonomiske rammen for prosjektet er 600 000 kr.

Med gode argumenter kan detaljer i foreslått ramme diskuteres.

Vedlagt plan for gjennomføring er det forventet at søker også inkluderer et budsjett for prosjektet som tar utgangspunkt i nevnte plan for gjennomføring.


Søknader eller andre spørsmål sendes til [email protected]