NSF Symbol RGB Hvit

26. jan. 2024

Pelle Mykland

Forbund

Uttakskriterier til EM for lag 2025

Styret har vedtatt nye uttakskriterier som blir gjeldene fra og med uttaket til EM for lag 2025.

Mål for uttakene: Ta ut de sterkeste lagene til åpen klasse og kvinneklassen med fokus på forutsigbarhet og rettferdighet.

Gjeldende uttakskriterier:

1. Aktivitetsperioden er 1. Juni til og med uttaket.

2. Aktivitetskravet for å vurderes er 18 langsjakkpartier i aktivitetsperioden.

3. Spillere tas ut, og rangeres, basert på gjennomsnittsrating i aktivitetsperioden.

4. Ved tilnærmet lik gjennomsnittsrating (mindre enn 20 poeng forskjell) gjør

uttakskomiteen en skjønnsmessig vurdering basert på nylige resultater.

Klageadgang:

  • Spillere har mulighet for å klage på uttaket ved åpenbare feil.
  • klagefrist er en uke etter publisering av uttaket og deretter maks en ukes behandling av klagen.
  • Toppsjakkutvalget er klageinnstansen.
  • Uttaket publiseres på sjakk.no så raskt som mulig slik at alle interessenter blir informert.