Medlemillustrasjon rosa

31. mai 2024

Sofie Sæther

USF

USFs 47. årsmøte 2024

Mandag 1. juli klokken 17.00 avholdes Ungdommens Sjakkforbunds 47. årsmøte på Storefjell Resort Hotell, Golsfjellet

Ungdommens Sjakkforbunds årsmøtepapirer kan finnes her: Årsmøtepapirer

Styret fremmer i år et forslag om sammenslåing av Ungdommens Sjakkforbund og Norges Sjakkforbund og forslaget har flere vedlegg.

Vedlegg til forslag 5.1

Det er også et vedlegg til forslag 5.4

Vedlegg til forslag 5.4

Delegater må meldes inn med følgende fullmaktskjema: Fullmaktskjema

Skjema sendes inn til [email protected]

Fra USFs lover: Årsmøtet sammensettes av valgte representanter for kretsene og lokallagene. Hver krets har rett til å stille med en representant pr. påbegynte 100-talls medlemmer. Hvert lokallag har rett til å stille med en representant pr. påbegynte 50-talls medlemmer.Stemmerett har de valgte representantene fra kretser og lokallag. Ingen stemmeberettiget har mer enn en stemme. Møte- og talerett har alle medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen samt dem forbundsstyret eller årsmøtet har gitt slik rett. Det er kun registrerte medlemmer i USF som har stemmerett på årsmøtet.