29. jun. 2019

Forbund

Tidslinje i Kindred-saken

Vedlagt finnes "Tidslinjen" i Kindred-saken. Denne er utarbeidet av sentralstyret i fellesskap. Styremedlemmene Vibeke Ekeland Grønn, Gerd Andersen og Ida Landsverk tar dog dissens på noen av punktene. Tidslinjedokumentet kan finnes her.