USAK 3 2

15. des. 2023

USF

Styrekurs hovedinnslag i Samling 2 for USF-akademiets kull 3

Samling 2 ved USF-akademiet for kull 3, som ble avholdt i OSS’ lokaler i Oslo helgen 24-26. november 2023, var preget av både intensiv læring og engasjerende diskusjoner, noe som gjenspeiler seg i utsagn som "Godt sagt" og "For en bra diskusjon!" Disse formuleringene fanger essensen av den opplevelsesrike helgen gruppen hadde i Oslo, hvor de deltok i et variert program som strakk seg over 45 timer. Programmet inkluderte kurs i Turneringsservice, foredrag om roller i norsk sjakk, Sjakk og Samfunn-presentasjon av Erik Grindbakken, Trygg Ambassadør-kurs med Sofie Sæter fra Sjakkontoret, og styrekurs fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Til tross for det tette programmet, viste kandidatene imponerende evne til å absorbere og anvende den nye kunnskapen.

Fredagens økter fokuserte på Turneringsservice og en oppdatering om deltakernes aktiviteter siden forrige samling. Dette var en fruktbar start med mye inspirasjon og deling av erfaringer, særlig verdifullt når unge, engasjerte sjakkentusiaster med varierte bakgrunner innen sjakktrening, spill og klubbdrift møtes.

Lørdagen var tettpakket. Først ute var Erik Grindbakken som fortalte om hva Sjakk og Samfunn er, hvordan det ble startet og hvor stort potensiale som ligger i opplegget. Deretter fulgte innlegg fra styrelederen i LNU, Margrete Bjørge Katanasho, som særlig behandlet styrearbeid som organisasjonsarbeid. På ettermiddagen var det Sofie Sæter fra USF som introduserte kandidatene til konseptet Trygg Ambassadør. Etter dette fulgte beskrivelser av noen roller innen norsk sjakk, samt en sen, men sosial kveld med et kort besøk på The Good Knight og til slutt SjokkSjakk på hotellet.

Formiddagen på søndagen bydde på ytterligere flere rollebeskrivelser, blant annet nasjonalt tillitsverv og initiativtaker regelmessig sjakk-aktivitet for unge. Så fikk kandidatene i oppgave å tenke ut og framføre styrearbeidet i «Sjakk-Kretsen». De tok opp alt fra viktigheten av god kommunikasjon, tydelige roller, regelmessige møter til regnskap og budsjett for arrangement. Innsikten som ble vist gir håp for den norske sjakkens framtid og det er ikke usannsynlig at deltakerne ved et senere tidspunkt kommer til å dele sine innsikter med alle interesserte.

Etter mye teori og en hektisk helg var det mange som etter lunch søndag verdsatte muligheten til å forsøke seg på å arrangere en sjakkturnering og bryne seg på å være dommere ved en fiktiv konflikt som oppstod underveis. Som om det ikke var nok med det ble kandidatene også "drillet" i individuelle samtaler med akademiets programkomite (Malgosia Kopaczek-Styczen og Geir Nesheim), der klare mål og satsningsområder for den enkelte ble identifisert.

Både kandidatene og programkomiteen sitter igjen med mange nye ideer, samt oppgaver å følge opp innen neste samling i Bergen i mars. Frem til da er planen at kandidatene blant annet skal hospitere i styrer, utvalg og komiteer innen Ungdommens Sjakkforbund, om mulig på det nasjonale nivået.

Erik G på U Sak
IMG 20231125 102125
Sofie