5. jul. 2019

Forbund

Oppdaterte medlemstall NSF per 1.7.19

NSF har gjennomgått alle henvendelser etter at nye medlemstall per 1. juli ble offentliggjort 2. juli. Dette har resultert i noen korreksjoner - det oppdatert medlemstallet per 1. juli er nå 4.855, mot 4.859 i listen 2. juli. Mandattallet er uendret på 283. Korreksjonenes art har stort sett vært mindre (typisk ett medlem-) korreksjoner, samt en feil delegatallokering. Som det fremgår har korreksjonene stort sett nettet hverandre ut. Den nye klubben Offerspill Sjakklubb har etter gjennomgangen 1.014 medlemmer, mot 1.021 i listen per 2. juli. Den oppdaterte medlemsoversikten per 1. juli kan finnes her.