Samlelogo

4. nov. 2021

Eirik Natlandsmyr

Forbund

Ny nettside og visuell identitet for sjakkforbundene

Velkommen til nye sjakk.no! Vi er stolte av å kunne presentere Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund og sjakk.no i ny drakt.

I vår startet arbeidet med å videreutvikle sjakk.no, for å skape en mer brukervennlig og tilgjengelig plattform for våre medlemmer. Vi ville lage en plattform som kunne romme bredden av aktiviteter og tilbud i forbundene, og for å styrke forbundets kommunikasjon og sjakkens synlighet i Norge utviklet vi en felles visuell identitet for norsk sjakk. Etter behandling i to sentralstyrer i NSF, to forbundsstyrer i USF og gjennomføring av åpent møte i organisasjonen er arbeidet endelig klart til å tas i bruk. Metric, som blant annet har utviklet visuell identitet for Nasjonalmuseet og designet forsidene på de nye pengesedlene, har utviklet den visuelle identiteten, og Feed har har bistått med rådgivning, design og utvikling av de nye nettsidene.


03

Vi har laget en samlet visuell identitet for norsk sjakk, som samtidig bidrar til å fremheve bredden av aktiviteter i forbundene. Profilen er ukomplisert og enkelt å bruke, og med aktive grep tydeliggjør at sjakken er for alle. Forbundene skal fremstå oppdaterte, og løsningene er tilpasset dagens behov, men det har samtidig vært viktig å respektere forbundenes lange historie. Metric har i prosessen gjort grundig innsiktsarbeid i forbundenes arkiver, hvor gamle sjakkblader og tidligere brukte grafiske elementer har inspirert flere av elementene i den nye identiteten.

Norges Sjakkforbunds logo har en lang historie, og har vært gjennom små endringer siden starten. Når den nå har møtt dagens standard og forventninger til lesbarhet og brukervennlighet, var behovet for en oppgradering og videreutvikling av logo og logosystem tydelig. Sjakkforbundenes nye logoer og logosystem viderefører mange av elementene i den originale logoen, men har forenklede former som gjør den mer lesbar og praktisk i bruk. Det har også åpnet muligheten for å lage flere logoversjoner, hvor springeren tas frem som et sterkt symbol som er tydelig også på mindre flater. Ved å lage et logosystem som fungerer for begge forbundene gjør man jobben med å synliggjøre de ulike aktivitetene enklere samtidig som ‘sjakknorge’ knyttes sammen i ett uttrykk.

NSF Sak 02

Det er utviklet en rekke maler i arbeidet med den visuelle identiteten, for å effektivisere kommunikasjonsarbeid og gjøre det enkelt å synliggjøre sjakken. Det er laget maler for turneringsplakater, diplomer, sosiale medier og lignende som gjøres tilgjengelig for alle tilknyttet Norges Sjakkforbund. Dette vil være et hjelpemiddel vi håper kan bidra til større oppmerksomhet rundt det som skjer i norsk sjakk. Kontakt sjakkontoret dersom du ønsker å ta dette i bruk.

En ny nettside vil ofte kunne ha behov for justeringer, og noe innhold kan mangle. Meld gjerne fra om feil eller mangler på siden så vi kan rette opp i dette.

NSF Profilbilde Facebook

Designmanual

I designmanualen kan du se og laste ned ulike bestanddelene av forbundenes visuelle identitet, se retningslinjer for hvordan de skal brukes, og laste ned malverk.

Til designmanualen
06
NSF Sak 03