12. okt. 2021

Eirik Natlandsmyr

Forbund

Ny million til Sjakk og samfunn!

I forslaget til statsbudsjettet for 2022 er det satt av én million i støtte for Sjakk og samfunn.


I forslag til statsbudsjettet for 2022 er det satt av én million i støtte for Sjakk og samfunn gjennom Kulturdepartementets støtte til frivillighetstiltak. Totalt er det bevilget tre millioner til arbeidet de siste tre årene, og nå foreslås altså støtten videreført i ett år til!

Samfunnsarbeidet, som nå går inn i sitt fjerde år har vært svært vellykket. Områdene som til nå har fått startet opp sjakkaktivitet gjennom prosjektet er biblioteker, kriminalomsorgen, eldreomsorgen, psykisk helse og frivilligsentraler. Over 400 ulike institusjoner har til nå tatt del i Sjakk og samfunns arbeid. Gjennomføringen er gjort i gode samarbeid med aktører som Røde Kors, Mental Helse, Pensjonistforbundet, Norges frivilligsentraler.

Sjakk og samfunn har høsten 2021 jobbet særlig inn mot eldresektoren, med kurs på flere seniorsentre rundt om i landet og et større mesterskap i lagsjakk som skal avholdes 1. november. I tillegg er det rullet ut en satsing på sjakk rusomsorgen. Våren 2022 planlegges det flere spennende satsinger, blant annet i samarbeid fritidsklubber og asylmottak.

2022 er Frivillighetens år, nå som samfunnet igjen er åpnet opp ligger alt til rette for at sjakk kan skape nye arenaer for frivillighet.