Felleslogo usfbla

15. jun. 2023

Sofie Sæther

Forbund

Momskompensasjon 2022

I dag mottok alle kasserere, kretsledere, lokallagsledere og klubbledere informasjon om momskompensasjon 2022!

Lotteri- og stiftelsestilsynet (Lottstift) inviterer frivillige organisasjoner til å søke momskompensasjon for 2022, dvs. kompensasjon for kostnader til merverdiavgift på varer og tjenester. Det er avsatt vel 2, 060 milliarder kr til momskompensasjon i årets statsbudsjett. Frivillighet Norge mener at det burde være 2,2 milliarder for at alle skal få full momskompensasjon. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle innvilgede søknader. Informasjon om momskompensasjonsordningen finnes på Lottstift

Norges sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund sender inn på vegne av alle sine underledd.

Frist for underledd er:
1.august!


Søknader og spørsmål sendes til [email protected]