Oversiktsbilde USF årsmøte

12. jul. 2022

Sofie Sæther

Forbund

Lasse Ø. Løvik er ny leder av Ungdommens Sjakkforbund!

11.juli 2022 ble USFs 45. årsmøte avholdt på Vinger Hotell i Kongsvinger. På årsmøtet ble Lasse Ø. Løvik valgt som ny leder

Lasse Ø Løvik
Lasse Ø. Løvik

Tatiana Martynova, leder av valgkomiteen la frem Lasse Ø. Løvik som forslag til ny leder. Han har vært en dyktig sjakkspiller i mange år og har til tross for sin unge alder allerede bidratt på mange arenaer. Han er spesielt viktig for utvikling av nye sjakktalenter og har gjort en strålende innsats i USF styret frem til nå. USF ser frem til fortsettelsen med Lasse som leder! Og takker Joachim B. Nilsen for den flotte innsatsen han har lagt ned.

Det var også stilt store forventninger til saken om sammenslåing av de to forbundene. Ungdommens Sjakkforbund stilte seg likt som Norges Sjakkforbund i slutningen om at sammenslåing av de to forbundene må utsettes. Det er spesielt klubbene i Oslo som av politiske årsaker må få en bedre utdyping av hvordan sammenslåing skal foregå og hvordan det vil påvirke økonomisk støtte. Det var stort engasjement rundt temaet, og det ble besluttet å sette i gang komiteene som skal jobbe videre med utredning og mulig utforming av nytt forbund fra høsten av. Det tas sikte på at forbundene slås sammen fra 01.01.2024, men saken skal opp igjen på kongressen og årsmøtet i 2023 og en eventuell sammenslåing vedtas da.

Med forbehold om endring ble Forbundsstyrets sammensetning som følger:

1.varamedlem Anders Hobber trakk seg og det ble derfor noen endringer i forbundsstyrets sammensetning.

Styreleder: Lasse Løvik, Stavanger SKU

Nestleder: Malgorzata Kopaczek-Styczen, 1911U

Styremedlem: Benjamin Halvorsen, Tromsø SKU

Styremedlem: Ramona Mork, Bergens SKU

Styremedlem: Anders Aure, Konnerud SKU

Styremedlem: Olga Dolzhikova, Dragulf SKU

Styremedlem: Matias Myren, Bergens SKU

1. Vara styremedlem: Bjørn Robert Unhjem, Molde SKU

2. Vara styremedlem: Johannes Luangtep Kvisla, 1911U

3. Vara styremedlem: Ingrid Skaslien, Vålerenga USK

Videre så ble det delt ut hedersbevisninger i gull til de som ikke fikk for 2021 og de som fikk i 2022. Tre av de var tilstede på årsmøte.

Vi gratulerer så mye med velfortjent heder!

På bildene Geir Brobakken, Johannes L. Kvisla og Leif Oskar Bjornes.

Ivbjørn Nimki og Olga Dolzhykova fikk også USFs hedersbevisning i gull.


Geir Brobakken
Johannes
Leif

Fullstendig referat fra årsmøtet legges ut på sjakk.no