7. jun. 2019

Forbund

Kongresspapirer NSF 2019

NSFs 98. Kongress avholdes i Boligmappa Arena, Larvik, søndag 7. juli 2019 kl.17.

Sakspapirer til kongressen er i dag sendt alle klubber og kretser, og kan også finnes og lastes ned under.

Fullmaktskjemaer for delegater fra klubber og kretser finnes her.

Utover de ordinære kongressakene årsberetning, regnskap/budsjett og valg er det i år ett forslag til behandling: Sentralstyret ber Kongressen ta stilling til om det skal inngås en samarbeidsavtale med selskapet Kindred. Les om saken i sakspapirene.
Alle spørsmål om samarbeidsavtale-saken kan rettes til president Morten L. Madsen på e-post [email protected] eller tlf. 930 27 629.

Sakspapirer til Kongressen:
Sakspapirer til Kongress NSF Del 1
Sakspapirer til Kongress NSF Del 2
- Vedlegg til Del 2, Uttalelse fra RU

Menon-rapport 2018
Menon-rapport sammendrag 2018
Menon-rapport spørsmål og svar 2018

Rambøll-rapport 2015