21. jun. 2019

Forbund

Kongressak om mulig avtale med Kindred - RUs uttalelse

NSFs reglementsutvalg har avgitt en uttalelse om Kindred-saken. Uttalelsen er inkludert i oppdaterte kongresspapirer her, og kan også leses her.

NSF vil også gjøre oppmerksom på at teksten i kongresspapir om den mulige avtalen med Kindred ved en inkurie ble feil i den utgaven som ble sendt ut og lagt på sjakk.no 7. juni. Feilen ble rettet opp 10. juni etter at den ble oppdaget. Det som ble feil var:

Intensjonsavtalens pkt 1 siste avsnitt siste setning: Sentralstyret i NSF anbefaler overfor sitt høyeste organ, Kongressen, å inngå en samarbeidsavtale. Her skulle det stå: Sentralstyret i NSF ber sitt høyeste organ, Kongressen, å ta stilling til om det skal inngås en samarbeidsavtale.
Og i Intensjonsavtalens pkt 2 første avsnitt siste setning – som omhandler endelig avtale - sto det: Denne undertegnes av partene, under forutsetning av at Kongressen i Norges Sjakkforbund 7. juli 2019 gir sin tilslutning til Sentralstyrets anbefaling.
Her skulle det stå: Avtale vil bli inngått under forutsetning av at Kongressen i Norges Sjakkforbund 7. juli 2019 gir sin tilslutning til dette.