6. jul. 2019

Forbund

Komplette Kongresspapirer med noen nye vedlegg

NSFs 98. Kongress viser seg å bli omfattende også mht tilhørende dokumentasjon. Vedlagt under finnes samtlige kongressdokumenter (per 6.7 kl 19) fordelt på 4 bindere. Disse dokument-binderne er også trykket opp, og vil kunne fås av alle delegater ved innregistrering ved fullmakts-skranken i Framhallen fra kl 15:00 søndag 7. juli. Selve Kongressen begynner som kjent kl 17.

Det er 3 nye eller oppdaterte dokumenter i samlingen:
- Oppdatert komplett innstilling fra Valgkomiteen (binder 3.2 side 4)
- En uttalelse fra advokatfirma Simonsen Vogt Wiik om stemmerett på NSFs kongress (binder 3.2 side 6)
- En kort orientering fra NBO - Norsk Bransjeforening for Onlinespill (binder 3.2 side 34)
- Videre kan man finne seneste medlemstall per 1.7.19 med delegatantall på side 35 i binder 3.2.

Binder 1 er tidligere distribuert, men kan for enkelthets skyld finnes her
Binder 2 er også tidligere distribuert, men kan for enkelthets skyld finnes her
Nye binder 3.1, som kun inneholder dokumenter som tidligere er publisert på sjakk.no, kan finnes her
Nye binder 3.2, som inneholder noen dokumenter som tidligere har blitt gjort tilgjengelige på sjakk.no, samt tre nye dokumenter (se liste over) kan finnes her

Selve kongresslokalene i Framhallen er klare til å tas i bruk: