Felleslogo usfbla

6. jun. 2024

Sofie Sæther

Forbund

Oppklaring, årsmøte- og kongresspapirer knyttet til sammenslåing

Viktig presisering rundt forslag om sammenslåing av NSF og USF

På kongressen og årsmøte skal det stemmes over om NSF og USF skal slås sammen.

De presenterte årsmøte- og kongresspapirene kan forstås slik at det også skal stemmes over sammenslåing av kretser, felles lover, turneringsreglement, disiplinærreglement, dommerreglement og lovnormer.

Vi ønsker å presisere at avstemmingen kun gjelder sammenslåing av sentralleddet.

Alle de ovenfornevnte punktene er skisser til hvordan en felles organisasjon kan se ut og som forhåpentligvis har kommet en lang vei med å sammenfatte essensen av våre to organisasjoner.

NSF/USF skal ikke tvangssammenslå verken klubber eller kretser, men gir de klubbene og kretsene som selv ønsker en sammenslåing anledning til dette.


Mvh

Styrene i NSF og USF