Joachim2 2

11. jul. 2022

May-Helene Gram Franck

Forbund

Joachim B. Nilsen ny sjakkpresident!

10.juli 2022 ble NSFs 105. kongress avholdt på Vinger Hotell i Kongsvinger. På kongressen ble Joachim B. Nilsen valgt som ny president

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten og ydmyk overfor det jeg vet er en stor oppgave, men samtidig har vi svært kompetent sentralstyre og en velfungerende administrasjon med flere nye, gode tilskudd det siste året. Vi har alle forutsetninger for å ta norsk sjakk videre både nasjonalt og internasjonalt.

Joachim har tidligere vært leder i USF, og tar over presidentstolen i NSF fra Simen Agdestein.

– Samtidig er det viktig for meg å få med at det har blitt gjort mye viktig arbeid det siste året i regi av daværende President Simen Agdestein. Han har gjort en fenomenal innsats og har lagt ned et betydelig stykke arbeid. Det blir store sko å fylle, men jeg er takknemlig for det tette samarbeidet jeg har hatt med Simen det siste året - jeg har lært mye, og er takknemlig for at han er tilgjengelig som sparringspartner også videre.

Det ble noe diskusjon rundt valg av president, flere ga uttrykk for at Simen Agdestein forble i posisjonen. Han valgte å ikke stille og valgkomiteens innstilling ble vedtatt med overveldende flertall. NSF takker Simen Agdestein for hans enorme engasjement og innsatsen og arbeidet han har lagt ned i lys av sitt verv i året som har gått. NSF takker også Guru Wanda Wanvik som gikk ut av styret for innsatsen.

– Når det gjelder visjonen for videre arbeid vil jeg også her låne litt fra Simen - ildsjelene er essensielt i norsk sjakk. Trenden etter pandemien er positiv, men vi er ikke der vi ønsker etter snart ti år med stor sjakkinteresse takket være verdensmesteren, blant annet. Forbundet skal være en åpen dør for klubber og kretser, og må ivareta sin funksjon som et servicekontor for all aktivitet på lokalt nivå.
Jeg takker for tilliten, og er glad for å ha et sentralstyre med mangfold i bakgrunn og kompetanse med på laget. Vi brenner alle for norsk sjakk, og gleder oss til å komme i gang med arbeidet, sier Nilsen

I tillegg til presidentvalget, var den klart største saken sammenslåingen av Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund. Det var stort engasjement rundt temaet, og det ble besluttet å sette i gang komiteene som skal jobbe videre med utredning og mulig utforming av nytt forbund fra høsten av. Det tas sikte på at forbundene slås sammen fra 01.01.2024, men saken skal opp igjen på kongressen og årsmøtet i 2023 og en eventuell sammenslåing vedtas da.


Sentralstyret er som følger:

Joachim Birger Nilsen,Bergen Schakklub, president

Anniken Vestby, Tromsø Sjakklubb, visepresident

Henrik Sjøl, Akademisk Sjakklubb Oslo, turneringssjef

Terje Lund, Levanger Sjakklubb, kasserer

Jon Kristian Haarr, Offerspill Sjakklubb, styremedlem

Benedicte Westre Skog, Sandnes SK, styremedlem

Frode Antonsen, Risør Sjakklubb, styremedlem

Sheila Barth Stanford, SK Stjernen, styremedlem

Fullstendig referat fra kongressen legges ut på sjakk.no

Simen blomst
NSF takker Simen Agdestein for engasjementet og innsatsen han har lagt ned i organisasjonen