USF Illustrasjon grønn

21. mar. 2024

Sofie Sæther

USF

Innkalling til Ungdommens Sjakkforbunds 47. årsmøte

Ungdommens Sjakkforbund har gleden av å innkalle til årets årsmøte, som arrangeres i tilknytning til årets Landsturnering, der Buskerud Sjakkrets er arrangør.

Årsmøtet vil bli avholdt på spillestedet for Landsturneringen – Storefjell Resort Hotel søndag 1. juli 2024 kl. 17.00.

Ifølge USFs lover har hver krets rett til å stille med en representant pr. påbegynt 100-talls medlemmer, og hvert lokallag med en representant pr. påbegynte 50-talls medlemmer. Kun registrerte medlemmer i USF har stemmerett på årsmøtet. Antall delegater bestemmes av medlemstall i 2024.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være USF i hende senest innen 1. mai 2024. Forslag sendes inn på skjema under.

Forslagsstiller er:

Forslag til dagsorden sammen med fullmaktsskjema, årsberetning, regnskap, budsjett med budsjettkommentarer og forslag som skal behandles, blir sendt alle kretser og lokallag 1 måned før årsmøtet.

Her kan du laste ned innkallingen