USF Emblem RGB Hvit

28. apr. 2023

Sofie Sæther

USF

Innkalling til Ungdommens Sjakkforbunds 46. årsmøte

Innkalling til Ungdommens Sjakkforbunds 46. årsmøte sendes i dag ut til USFs lokallag og kretser.

Årsmøtet avholdes På Vallhall Arena, Oslo, onsdag 5. juli 2023 kl. 18.00.

Ungdommens Sjakkforbund har gleden av å innkalle til årsmøte, som arrangeres i tilknytning til årets landsturnering, der Sjakklubben Stjernen er arrangør.
Årsmøte vil bli avholdt på spillestedet for Landsturneringen – Vallhall Arena

I henhold til USFs lover, § 7 står det "Årsmøtet sammensettes av valgte representanter for kretsene og lokallagene. Hver krets har rett til å stille med en representant pr. påbegynte 100-talls medlemmer. Hvert lokallag har rett til å stille med en representant pr. påbegynte 50-talls medlemmer. Stemmerett har de valgte representantene fra kretser og lokallag. Ingen stemmeberettiget har mer enn en stemme. Møte- og talerett har alle medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen samt de forbundsstyret eller årsmøtet har gitt slik rett."

USFs årsberetning, regnskap og innkomne forslag, samt fullmaktsskjema, vil bli sendt lokallag og kretser én måned før årsmøtet, altså senest 5. juni. Samtidig vil dokumentene bli lagt ut på hjemmesiden vår, www.sjakk.no.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn på skjema under, og være USF i hende senest 27. mai 2023.

Forslagsstiller er: