NSF Profilbilde Facebook

29. feb. 2024

Sentralstyret

Forbund

Innkalling til Norges Sjakkforbunds 107. kongress

Norges Sjakkforbund har gleden av å innkalle til årets ordinære kongress, som arrangeres i tilknytning til årets Landsturnering, der Buskerud Sjakkrets er arrangør.

Kongressen vil bli avholdt på spillestedet for Landsturneringen – Storefjell Resort Hotel søndag 30. juni 2024 kl. 18.00.

I henhold til NSFs lover, § 8, har hver klubb rett til å sende én stemmeberettiget representant for hver påbegynte 25 medlemmer, og hver krets kan sende én stemmeberettiget representant. Antall delegater bestemmes av medlemstall 15.mai.
Forslag som ønskes behandlet på kongressen, må være sentralstyret i hende senest 30. mars 2024.
Slike forslag må sendes inn via et eget skjema på www.sjakk.no; dette kan finnes her: Forslag til NSFs kongress

NSFs årsberetning, regnskap og innkomne forslag, samt fullmaktsskjema, vil bli sendt klubber og kretser én måned før kongressen, altså senest 30. mai. Samtidig vil dokumentene bli lagt ut på hjemmesiden.

Her kan du laste ned Innkallingen