Stjernen

8. mar. 2024

Sofie Sæther

USF

Verdien av synlige forbilder- noen erfaringer fra kvinner i norsk sjakk

Skrevet av Sara Gilsdottir, nestleder i Dronningbrigaden og styremedlem i Stjernen

På min tidligere arbeidsplass hadde vi en haug bedriftsidrettslag, men en sjakklubb glimret med sitt fravær. På den tiden var jeg nyforelsket i sjakken (det er jeg vel ennå), dannet en bedriftssjakklubb og forsøkte overivrig å rekruttere alle menn og kvinner som hadde hørt om sjakk.

Fra flere kvinner kom argumenter som jeg nå har hørt tallrike ganger i samtale med utenomsjakklige venninner og bekjentinner, og som jeg sjeldnere hører fra mannlige venner: «jeg er ikke smart nok/ikke smart på den måten», «jeg kan reglene, men klarer ikke å se mer enn ett trekk frem» og «jeg har ikke den typen hjerne». Argumentene vitner om et syn på sjakkegenskaper som iboende eller lett tilgjengelige hos noen (ofte menn) og fraværende eller vanskelig tilgjengelig hos andre (ofte kvinner). Som om sjakk er noe en er født med og ikke noe som må læres, og at det å ikke kunne se flere trekk frem er tettere knyttet til intelligensnivå enn hvorvidt en har spilt sjakk før. I tillegg underkjenner en slik tankegang innsatsen som legges inn for å bli god – menn er heller ikke født med overlegen stillingsforståelse eller inngående kunnskap om Semi-Tarrasch. Det må læres, og det krever arbeid og engasjement uavhengig av kjønn.

Det er leit å se at mange ikke opplever seg selv som potensielle sjakkspillere, og at en tenkt utilstrekkelighet hindrer dem fra å delta i det jeg tror kunne blitt en givende hobby for mange flere damer enn de få av oss som har glede av sjakken i dag. I mitt tilfelle forsøkte broren min å rekruttere meg lenge før jeg begynte å spille. Det tok åtte år fra jeg først avfeide sjakk fordi jeg var hellig overbevist om at det ikke var for meg til jeg håndhilste på motstanderen i min første turnering.

Kunne ferden fra «jeg har ikke den typen hjerne» til «lykke til» ha blitt kortet ned? En effektiv medisin mot manglende selvtillit blant kvinner er å se suksess hos andre kvinner – drøssevis forstod at sjakk kunne passe for dem etter å ha sett Beth Harmon herje i Queen’s Gambit. Heldigvis finnes det rikelig med kvinnelige sjakkforbilder i ikke-fiktiv form også. Å se mennesker som er sammenlignbare med en selv i rollen som sjakkfaglige autoriteter, høre om turneringserfaringer og se dem i spillsituasjoner kan være selvtillitsfremmende og motiverende, senke terskelen for å begynne eller bidra til at man ønsker å fortsette. For å se eksempler på hvordan damer kan fremmes og rekrutteres har jeg tatt en prat med tre kule kvinner som har avholdt arrangementer for/med kvinner i høst.

Skjermbilde 2022 06 10 kl 14 11 32

Pssst! Ønsker du å arrangere noe for jenter eller kvinner i sjakken?

Les mer her

Hvem: Susanne Quist i Kristiansand Sjakklubb

Hva: Begynnerkurs for kvinner i august 2023 og spillkveld for kvinner i november

Hvorfor ønsket du å lage dette arrangementet?

Jeg er medlem i en klubb hvor jeg lenge var den eneste kvinnen. Situasjonen har fått meg til å reflektere mye omkring kjønnsbalansen i sjakkverdenen. Jeg ønsket å bidra til å gjøre det lettere for andre kvinner å komme i gang med sjakk, og jeg ønsker flere kvinner inn i klubben!

Hvordan ble arrangementet markedsført?

Vi markedsførte begynnerkurset på klubbens hjemmeside, med betalt annonse på Facebook, og med plakat og flyere som ble distribuert rundt i byen.

Hva fungerte godt?

Det fungerte godt å ha en lavterskel møteplass, hvor man kunne bli kjent med andre som er interessert i det samme, samtidig som at man kunne lære noe og prøve seg litt på brettet, uten at det var så høytidelig eller skummelt.

Hva ville du endret på hvis du skulle holdt arrangementet igjen?

En idé jeg har hatt er om det kunne vært en god ide å samarbeide med andre lokale aktører for å nå ut til nye målgrupper, som for eksempel bibliotek, studentforening, bedrifter eller andre.

Kristiansand Susanne
Susanne Quist holder sjakkurs

Hvem: Catherine Jørgensen i Stjernen
Hva: Nivåinndelt kveldsarrangement for kvinner på sjakkpuben The Good Knight.

Hvorfor ønsket dere å lage dette arrangementet?

Vi ønsket å skape en arena for relasjonsbygging mellom kvinnelige sjakkspillere og dele erfaringer om å være klubbspiller, delta i turneringer og jobbe med stream. Det kan være utfordrende å ta steget videre fra nettspilling, og det blir lettere å delta i turneringer og melde seg inn i klubb når man kjenner andre spillere kjent. Mange lurer kanskje på hvordan de skal komme seg inn i miljøet eller hvor man finner info. Alt dette ønsket vi å gi svar på gjennom arrangementet.

Hvordan ble arrangementet markedsført?

Arrangementet ble delt i 4-5 aktuelle Facebook-grupper, på FB-sidene til The Good Knight, Sjakkhuset og Stjernen og på våre private profiler. I tillegg hang vi opp plakat på jentedoen på TGK og i vinduet til Stjernen, sendte ut e-poster til kvinnelige sjakkspillere og Stjernenspillere, og la det ut på nettsiden.

Hva fungerte godt?
Det var rundt 40 deltakere og god stemning. Vi hadde delt inn i klubbspillere og nybegynnere, det var gode foredrag og andre oppgaver som deltakerne engasjerte seg i. Vi satte sammen lag med en «fersk» og en «erfaren» som spilte pratelagsjakk mot et annet lag. Inntrykket var at dette var lærerikt og moro. Alle var motiverte for å gi og motta tips til å kunne utvikle sjakkinteressen videre.

Hva ville du endret på hvis du skulle holdt arrangementet igjen?
Vi hadde noen tekniske utfordringer, og kunne testet utstyret bedre på forhånd. Det var også mange som ønsket presentasjoner og informasjon om ressurser tilsendt i etterkant, så det var kjipt at vi glemte å innhente e-postadressene deres.

Skjermbilde 2024 03 08 kl 12 57 46
Parsjakk

Hvem: Benedicte Westre Skog, Norway Chess
Hva: Sofia Polgar og mannen Yona Kosashvili spilte simultan i Stavanger og Bergen i august. I forkant var samtale med Sofia Polgar om hennes oppvekst, å være en kvinne i en mannsdominert sport, kunst og livet.

Hvorfor ønsket dere å lage dette arrangementet?
Vi ble spurt om vi kunne arrangere dette fordi Sofia og Yona skulle til Norge.

Hvordan ble arrangementet markedsført?
Vi brukte ikke penger på markedsføring. Vi kontaktet våre kontakter på UiS som igjen koblet på arrangementsavdelingen på UiS. Sammen lagde vi event på FB. I Bergen satt Ole Valaker som har gjort enormt mye for sjakk i Bergen og har god erfaring på arrangement. Han satt oss i kontakt med Eirin Eikefjord og ga oss tips om steder vi kunne ha eventet. Vi endte opp med å være på Media City og brukte våre kontakter i TV2 for å få det til. Arrangementet ble markedsført på samme måte i Stavanger.

Hva fungerte godt?
God planlegging må til for å få arrangement til å gå smooth! Alle deltakerne fikk ta med seg hjem Norway Chess sjakkbrettet de spilte med og fikk autograf. Et godt minne å ta med seg.

Hva ville du endret på hvis du skulle holdt arrangementet igjen?
Det er vanskelig å se hva vi ville endret på, men hvis jeg skal si noe så er det at vi oppfordret spesielt jenter/kvinner til å delta, men dessverre så var de meget underrepresentert. Vi skulle ønske at jenter i større grad kjenner sin besøkelsestid og melder seg på slike type arrangement.

Sofia Polgar
Sofia Polgar spiller simultan i Stavanger