Bilde 2

20. jun. 2022

Forbund

God nyhet til klubber og kretser!

Norges Sjakkforbund har fått 125 000kr fra Integrerings- og mangfoldsdirektorate (IMDi) som skal brukes på lokale integreringstiltak. Det er åpent for alle klubber og kretser å søke om penger til aktivitet i sitt nærmiljø, med sjakk i fokus og med mål om å skape møteplasser på tvers av kulturer og bakgrunn.

Formålet med midlene er at de skal bidra til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn. Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Søknadsfrist er 27.juli.

Navn på klubb eller krets i Norges Sjakkforbund som søker om midler

Hvor mye støtte søker dere om?

Beskriv kort hva dere har tenkt å bruke midlene på

Vi trenger et budsjett for å kunne behandle søknaden. Du kan laste opp bilde eller pdf.