Seriesjakken Stjernen 2018 foto Kristoffer Gressli

17. jan. 2022

Henrik Sjøl

Forbund

Gjennomføring av seriesjakken

Med en begrensning på 20 deltakere innendørs er det mulig å gjennomføre inntil 2 kamper samtidig i samme lokale. Unntaket er Eliteserien, som kan spilles som normalt.

Eliteserien

Eliteserien går under det utvidede toppidrettsbegrepet, og spilles som vanlig med runde 4-6 4. – 6. februar. De tre siste rundene spilles 4. – 6. mars i Oslo.

Østlandsserien

De fleste kamper i Østlandsserien kan spilles som normalt.

1. divisjon går som normalt ved at de rundene som opprinnelig var satt opp i februar spilles.

Østlandsseriens lavere divisjoner spiller februar-rundene som normalt for lag som har maks 2 hjemmekamper denne helgen. De øverste divisjonene prioriteres.

Regjeringen vil komme med en revisjon av smittevernsreglene ca 1. februar. Det betyr at lagene må planlegge for at alle kampene kan avvikles.

Rundene i mars spilles som normalt (med mindre det fortsatt er restriksjoner i antall deltakere)

Siste spillehelg for Østlandsserien blir 19. - 20. mars, hvor de kampene som opprinnelig skulle spilles i januar spilles.

En fullstendig oversikt er gitt i tabellen under


Divisjon

5. – 6. februar

5. – 6. mars

19. – 20. mars

1

Runde 6 og 7

Runde 8 og 9

Runde 4 og 5

2

Runde 5

Runde 6 og 7

Runde 3 og 4

3, 4, 5

Runde 4

Runde 5

Runde 3

For de kamper som ikke kan spilles på de oppsatte datoer, avtaler lagene selv tidspunkt, men de må være spilt senest 27. mars. Forbundet må varsles om den avtalte datoen.

Vestlandsserien

Vestlandsserien sør spiller samlet – ny dato bestemmes senere

Vestlandsserien nord spiller samlet – ny dato bestemmes senere

Midtnorgeserien

Midtnorgeserien Trøndelag spiller samlet – ny dato bestemmes senere

Midtnorgeserien Møre og Romsdal spiller samlet – ny dato bestemmes senere

Nordnorsk mesterskap for lag

Dato for avvikling av kretsmesterskap og finale i Nordnorskmesterskap for lag bestemmes senere

Kvalifisering til Eliteserien

Vinnerne av Østlandsserien, Vestlandsserien, Midtnorgeserien og Nordnorsk mesterskap for lag spiller om 2 plasser i Eliteserien helgen 9. – 11. september. Spillested bestemmes senere.