Adobe Stock 432790800

19. apr. 2022

Eirik Natlandsmyr

Forbund

Forslag om sammenslåing av NSF og USF

NSFs kongress og USFs årsmøte vedtok i 2021 og utrede en mulig sammenslåing av de to forbundene. Styrene nedsatte høsten 2021 et utvalg for å vurdere konsekvensene av en sammenslåing, basert på deres utredning ønsker styrene å gå videre mot å fremme sak om sammenslåing.

Styrene har gjennomgått forberedende rapport om konsekvenser, muligheter og trusler ved sammenslåing av forbundene, og stiller seg bak rapportens konklusjon om å anbefale vedtak på NSFs Kongress og USFs årsmøte om sammenslåing av de to forbundene. Forutsatt at en sammenslåing av Norges Sjakkforbund og Ungdommens sjakkforbund ikke medfører en svekket økonomisk situasjon for klubbene eller forbundene, ser styrene at fordelene ved sammenslåing er større en ulempene.

Her ønsker styrene å særlig trekke frem

  • at de unge ikke må være medlem i to forbund,
  • at norsk sjakk kan ha ett felles kontingentsystem,
  • at alle kretser og mange klubber (de som slår seg sammen) vil få enklere administrasjon, samt
  • at Sjakkontoret vil få forenklinger og administrative fordeler.

Styrene anbefaler at det settes opp en sak til generalforsamlingen og årsmøtet der det tas endelig stilling til en sammenslåing. Frem mot generalforsamling og årsmøte skal rapporten og annen relevant informasjon gjøres kjent for samtlige klubber og kretser.

I tillegg inviteres klubber og kretser til å be om informasjonsmøter med styrene og utvalget som har utarbeidet rapporten. Du kan be om et møte med skjemaet under.

Vi ser frem til en spennende prosess frem mot generalforsamling og årsmøte!

Foreslå minst tre tidspunkt, slik at det er mulig å tilpasse dette. Vi vil gjennomføre møter i perioden 25. april til 13. mai.

Skrive gjerne inn hvilke punkter du vil diskutere, eller eventuelle spørsmål som trenger avklaring. Det gjør det mulig å gi bedre svar.

Utredning om sammenslåing

Les utredning om sammenslåing

Et utvalg bestående av Kristine Ganz, Geir Nesheim og Eirik Natlandsmyr har utarbeidet en utredning om konsekvenser og mulig fremdrift mot en sammenslåing mellom Ungdommen Sjakkforbund og Norges Sjakkforbund.

Les utredningen her