Felleslogo dyp blå nsf

31. aug. 2023

Sentralstyret

Forbund

Felles uttalelse om FIDEs nye reglement for transpersoner

I lys av FIDE sine nye regler som forhindrer transkvinner å delta i FIDEs offisielle kvinneturneringer, ønsker vi å presisere vår posisjon.

NSF og USF følger norsk lov! Alle kvinner og jenter kan delta i kvinneklasser og egne turneringer for kvinner i regi av NSF og USF.

Som en konsekvens av FIDEs oppdaterte regler har det blitt nedsatt en komite som skal utarbeide regelverk for å sikre at alle våre spillere blir tilstrekkelig ivaretatt.