Fide

20. feb. 2024

Sentralstyret

Forbund

Endring i FIDE rating 1. mars

FIDE komprimere ratingskalaen for spillere mellom 1000-2000 og disse spillere vil da få ny rating mellom 1400-2000.

Sentralstyret vil legge fram et forslag til nye klassegrenser for NGP og Landsturneringen på kongressen 2024.

Fra 1. mars 2024 vil FIDE komprimere ratingskalaen for spillere mellom 1000-2000 slik at disse får ny rating:

Ny Rating = 800 + 0.6* Gammel Rating

Samtidig endres rating-gulvet fra 1000 til 1400. Se FIDEs hjemmesider for mer informasjon Proposals for changes to FIDE Ratings Regulations

NGP-turneringer

NGP-turneringer som starter mellom 1. mars og 30. juni 2024 vil ikke bli påvirket av endringene.

NGP-systemet er sesongbasert, og sesongen 2023/2024 vil basere seg på ratingen fra juli 2023 for fastsettelse av NGP-klasser. Det er viktig at turneringer som starter mellom 1. mars og 1. juli 2024 tar hensyn til dette.

Se din NGP klasse på https://www.sjakk.no/medlemsskap/rating

Spiller man i ulike grupper kan det i invitasjon til NGP-turneringen f. eks stå:

Gruppeinndeling:
A: NGP klasse Mester og 1
B: NGP klasse 2 og 3
C: NGP klasse 4 og 5

i stedet for grupper inndelt etter rating

Landsturneringen 2024

Landsturneringen starter 28/29 juni 2024, og klasseinndeling blir som i invitasjonen med følgende ratinggrenser:

Elite: Rating minst 2400
Kandidat: Rating 2200 – 2399
Mester: Rating 2000 – 2199
Klasse 1: Rating 1880 – 1999 (tidligere 1800-1999)
Klasse 2: Rating 1760 – 1879 (tidligere 1600-1799)
Klasse 3: Rating 1640 – 1759 (tidligere 1400-1599)
Klasse 4: Rating 1520 – 1639 (tidligere 1200-1199)
Klasse 5: Rating under 1520 (tidligere 1200), eller ingen rating
Junior A og B: Født 2004 og senere (junior B bare rating under 1760 (tidligere 1600))
Kadett A og B: Født 2008 og senere (kadett B bare rating under 1640 (tidligere 1400))
Lilleputt: Født 2011 og senere
Miniputt: Født 2013 og senere
Mikroputt: Født 2015 og senere
Senior 65+: Født 1959 og tidligere
Senior 50+: Født 1974 og tidligere
Senior B: Født 1974 og tidligere, rating under 1760 (tidligere 1600)

For å være berettiget til å spille i klasse på grunnlag av rating, høyere enn nåværende ratingtall tilsier, er det tilstrekkelig å ha vært innen ratinggrunnlaget for klassen på en av de offisielle ratinglister siden siste landsturnering. For rating før 1. mars 2024 gjelder de gamle rating- grensene