1. jul. 2019

Forbund

Diverse informasjon om Kindredsaken og Kongressen

Vedlagt finnes et notat utarbeidet for NSF av Kvale advokatfirma om stemmerett på kongressen 7. juli. Notatet kan finnes her.

Sentralstyret kommer forøvrig under Kongressens dagsordenpunkt pkt 4 valg av dirgent til å forelå at denne rollen tildeles advokat Cato Schiøtz, advokatfirmaet Glittertind.

Kongressen, som avholdes søndag 7. juli kl 17, vil finne sted i Framhallen, som ligger ca 400 meter fra Boligmappa Arena, som er spillelokalet for årets Landsturnering. Flyttingen fra de tidligere annonserte kongresslokalene i Boligmappa Arena skyldes usikkerhet om de opprinnelige lokalen har god nok plass, i det det forventes stort oppmøte.

Vedlagt finnes også en liste over personer som ble kontaktet vedrørende Kindred-saken i forkant av offentliggjøring av Kongresspapirene 7. juni 2019. Listen kan finnes her.