18. des. 2017

Forbund

Dette må du vite om FIDE-rating

Turneringer som starter 1. januar 2018 eller senere, vil kun rates hos FIDE. Hva må du vite for å rate en turnering? FIDE har tre ratinglister: Langsjakk(standard), hurtigsjakk og lynsjakk, og klubben kan melde inn turneringer på alle disse tre listene. Forskjellen på lyn-, hurtig og langsjakk Merk! Det er ofte vanskelig (rent teknisk) å kombinere disse tre tidskontrollene i en og samme turnering, for deretter å rate dem i etterkant. Det finnes ingen god løsning for dette enda i Turneringsservice i dag. Her er en enkel oversikt som viser tidskontrollene for de tre ratinglistene og eksempler:
Betenkningstid v/60 trekk (eksempler i parantes)
Lyn: Minimum 5 minutter, maksimalt 10 minutter (5 min / 3+2 / 7+3 / 10 min)
Hurtig: Mer enn 10 minutter, mindre enn 60 minutter (10+5 / 15+5 / 20+10 / 30+15 )
Lang: 60 minutter eller mer v/spiller u/1600 i rating (60 min / 45 min + 15 sek) 90 minutter eller mer v/spillere u/2200 (90 min / 60 min + 30 sek) 120 minutter eller mer v/spillere 2200 i rating og over (90 min + 30 sek)
I langsjakk anbefaler NSF alltid minimum 90 minutter + 30 sekunder per trekk. Da vil alle partier kunne rates. Dersom man i langsjakkturneringer har spillere over ratingbegrensningen, vil ikke partier med denne spilleren kunne rates, men turneringen som helhet vil kunne rates. Dersom det er en tidskontroll, skal denne være ved 40 trekk. [caption id="attachment_10125" align="alignright" width="250"] Skal turneringen rates, må den meldes inn senest 14 dager i forkant! Foto: Skjermdump av sjakk.no[/caption] Innmelding av turneringen i forkant Den viktigste forskjellen fra NSFs ELO til FIDE-rating er at turneringer som skal holdes meldes inn i forkant. Senest 14 dager før turneringen starter må turneringen meldes til NSF på dette skjemaet. Dersom det er en turnering som kan gi tittelnormer, må den meldes inn senest 5 uker før. NGP-turneringer må forøvrig søkes om senest 1 måned før, men disse registreres automatisk til FIDE-rating. Ratingrapport etter turneringen må uansett avleveres. Rapportering i etterkant Innen 7 dager etter at turneringen er avholdt, skal turneringen meldes NSF. Dette gjøres enklest ved å benytte funksjonen i TurneringsService for FIDE-rapport. NB! For spillere uten FIDE-ID må det oppgis fødselsdato. Utenlandske spillere må ha FIDE-ID ved turneringens start for å kunne delta i turneringen. For turneringer i NGP, skal rapport sendes inn senest dagen etter at turneringen er ferdig (jf. NGP-reglementet) De nye avgiftene Med innføring av kun FIDE-rating har NSF besluttet å justere ratingavgiftene noe for turneringer som starter 1. januar 2018 eller senere:

Sveitser/Monrad-turneringer

berger-turneringer

Langsjakk kr 30,- per spiller kr 500,- per gruppe
Hurtigsjakk kr 10,- per spiller kr 10,- per spiller
Lynsjakk kr 10,- per spiller kr 10,- per spiller
  • Rapporter avlevert på papir, i Word, Excel e.l. aksepteres ikke lenger.
  • Berger-avgiften gjelder altså ikke for lyn- og hurtigsjakkturneringer.
  • Avgiftene blir gjeldende for turneringer som starter 1. januar 2018 eller senere.
  • Merk at turneringer som kombinerer disipliner, rates som flere turneringer dersom det er minst 2 runder i hver disiplin, og vil få tilsvarende avgifter.
Lengden på turneringer Turneringer som varer mer enn 90 dager har spesielle regler for registrering og rapportering midtveis. Prøv derfor å arrangere vår- og høstturneringer i løpet av maksimalt 90 dager! Ta gjerne kontakt med Rating Officer ved spørsmål Hvordan får man FIDE-rating? Ved å spille i FIDE-ratede turneringer! Man må ta minst 0,5 poeng mot FIDE-ratet motstand og møte minst 5 spillere som har FIDE-rating. Dersom ratingprestasjonen er over 1000, får man FIDE-rating. De 5 partiene som man trenger for FIDE-rating, behøver ikke å være i samme turnering. Faller man under 1000 i rating, mister man ratingen og må få den på nytt.