DSC02328 2

26. jul. 2022

May-Helene Gram Franck

Forbund

Det blir nå lettere å være ammende sjakkspiller

9. Mai vedtok RU retningslinjer for ammende deltagere i klassiske sjakkturneringer. Disse retningslinjene er ment som hjelp til mødre som ammer, og turneringsleder, slik at amming kan gjennomføres på en måte som i minst mulig grad påvirker turneringen, samtidig som mor og barn ivaretas.

Retningslinjene gjelder i sjakkturneringer med deltakelse av kvinner hvis barn i hovedsak får sin næring fra brystmelk. Spedbarn som får mesteparten av sin næring som brystmelk, trenger som regel å mates hver 3. time. For å unngå at ammende kvinner får en vesentlig sportslig ulempe når de deltar i klassiske sjakkturneringer, gis de rett til å kunne ta 15 min. ammepause i løpet av partiet. Denne pausen skal finne sted på et forhåndsbestemt tidspunkt under partiet.

1. Amming skal skje på et eget rom, hvor kun mor og barn har adgang. En kvinnelig dommer skal også ha adgang til rommet, eller en assistent turneringslederen utnevner.

2. Rommet skal være fritt for elektroniske kommunikasjonsmidler.

3. Før partiet skal turneringsleder sammen med spillerne fastsette et tidspunkt for ammepausen, for eksempel etter 2,5 timers spill.

4. Pausen kan starte idet man har nådd det bestemte tidspunktet, gitt at den ammende spilleren ikke er i trekket. Idet pausen starter stoppes klokkene og skal da startes igjen 15 minutter senere.

Sara Marie Skaug Bjørkly, småbarnsmor og sjakkspiller, stiller seg positiv til de nye retningslinjene.

Jeg merker at det er lett å falle fra sjakken som mor, en må jobbe hardt for å holde seg i det og da er all hjelp utenfra veldig flott!

Å dra på turneringer krever plutselig at en må ha med en ekstra barnevakt som også skal ha opphold og reise. Til og med helgeturneringer i egen by blir en logistisk kabal som er vanskelig å løse.

Hadde det ikke vært for muligheten til ammepause hadde det vært umulig for meg å spille langsjakk med normal tidskontroll. Vedtaket fra RU og tilrettelegging for ammede betyr direkte at sjakken ikke ekskluderer småbarnsmødre.

Jeg tror det kan være lett å unngå å spille sjakk når du ammer, fordi du ikke skjønner helt hvordan det skal gå. Da er det utrolig flott å ha klare retningslinjer fra RU. Da føler en seg inkludert og ivaretatt, og det er en liten oppmuntring til å spille selv om en er midt i spedbarnskaos.