NSF Profilbilde Facebook

27. feb. 2024

Sentralstyret

Forbund

The Norwegian Chess Federation's board reaffirm their decision

Sentralstyret stadfester vedtaket om å nekte deltakelse fra russiske og belarussiske deltakere.

The Norwegian Chess Federation's board reaffirm the decision to deny participation from Russian and Belarusian participants, as decided by the board on 25.04.2023.

På styremøtet 25.april 2023 vedtok styret følgende:

  1. Sentralstyret stadfester vedtaket om å nekte deltakelse fra russiske og belarussiske deltakere. NSF tillater ikke russiske spillere som spiller under russisk flagg eller FIDE flagg i norske turneringer.
  2. NSF tillater heller ikke spillere fra Belarus som spiller under belarussisk flagg eller FIDE flagg.
  1. The Norwegian Chess Federation's board reaffirm the decision to deny participation from Russian and Belarusian participants, as decided by the board on 25.04.2023. NSF does not permit Russian players competing under the Russian flag or FIDE flag in Norwegian tournaments.
  2. NSF does not permit players from Belarus competing under the Belarusian flag or FIDE flag in Norwegian tournaments.

Se tidligere sak

Previous announcement