Tilbake til aktiviteter

Volda-lynsjakken NGP 2023

Arrangør Volda Ørsta Sjakklag
Tidspunkt 25. nov. 2023 - 25. nov. 2023
Kontaktperson Egil Arne Standal
Nettside https://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=Volda-lynsjakkenNGP2023-VoldaOrstaSjakklag
Betenkningstid 3 minutt + 2 sekund pr trekk
Gruppeinndeling Alle i ei gruppe
Spilleplan Frammøte 15.15, start første runde 15.30, slutt ca 17.30-18.00.
Spillesystem 9 runder NSF Monrad
Premier Pengepremiar til dei tre fremste: Halvparten av startavgiftene, fordelt med 50 % på nr. 1, 30 % på nr. 2 og 20 % på nr, 3. Pokalar til dei tre fremste og klassevinnarar.
Startavgift Over 20 år: kr 200, junior: kr 100
Turneringsleder Egil Arne Standal