Tilbake til aktiviteter

Volda-hurtigsjakken NGP 2023

Arrangør Volda Ørsta Sjakklag
Tidspunkt 26. nov. 2023 - 26. nov. 2023
Kontaktperson Egil Arne Standal
Nettside https://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=Volda-hurtigsjakkenNGP2023-VoldaOrstaSjakklag
Betenkningstid 10 minutt + 5 sekund pr trekk
Gruppeinndeling Alle i ei gruppe
Spilleplan Frammøte 10.45, start første runde 11.00, slutt ca 15.00
Spillesystem 7 runder NSF Monrad
Premier Pengepremiar til dei 3 fremste: Halvparten av startavgiftene, fordelt med 50 % på nr, 1, 30 % på nr. 2 og 20 % på nr. 3.
Startavgift Vaksne, over 20 år: kr 200, junior: kr 100
Turneringsleder Egil Arne Standal