Tilbake til aktiviteter

SpringerOffer Hurtig april NGP

Arrangør Offerspill Sjakklubb
Spillsted The Good Knight

Badstugata 1
Oslo
Norway

Tidspunkt 1. apr. 2023 - 1. apr. 2023
Kontaktperson Johannes Luangtep Kvisla
Nettside http://turneringsservice.sjakklubb.no/invitation.aspx?TID=SpringerOfferHurtigmars2023-OfferspillSjakklubb
Betenkningstid 10+5
Gruppeinndeling Alle i en gruppe
Spilleplan Oppstart 11.00. Fortløpende runder
Spillesystem 6 runder sveitser
Premier 1. 4000 2. 2500 3. 1500 Beste under 1600: 1500 Bokpremier til klassevinnere *Forutsatt 50 deltakere
Startavgift 300
Turneringsleder Johannes Luangtep Kvisla