Tilbake til aktiviteter

Bybroen Hurtig NGP 2023

Arrangør Trondheim Sjakkforening
Spillsted Trondheim SF

Julianus Holms veg 34
Lade
Trondheim
Norway

Tidspunkt 12. mar. 2023 - 12. mar. 2023
Kontaktperson Erling Skjelstad
Nettside https://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=BybroenHurtigNGP2023-TrondheimSjakkforening
Betenkningstid 15 minutter + 10 sekunder inkrement fra første trekk
Gruppeinndeling Alle spiller i samme gruppe
Spilleplan Se turneringens hjemmeside
Spillesystem 7
Premier Se turneringens hjemmeside
Startavgift Se turneringens hjemmeside
Turneringsleder Erling Skjelstad