Starte lokallag

Bakgrunn

USF (Ungdommens Sjakkforbund) og NSF (Norges Sjakkforbund) er to separate organisasjoner med ulik finansiering. Under USF finnes 17 kretser og hver krets består av minst ett lokallag. Det er lokallagene som organiserer barna og ungdommene som liker å spiller sjakk. Har dere en gjeng barn eller ungdommer som liker å spille sjakk, noen voksne som kan organisere gruppen og har tenkt å opprettholde aktiviteten i noen år, start et lokallag!

Hvis det allerede er en sjakklubb for voksne på stedet, har dere et godt utgangspunkt når det gjelder det sjakklige. Men det er viktig at det opprettes en egen sjakklubb/lokallag for barna og ungdommene. Er det allerede et idrettslag på stedet, har dere et godt utgangspunkt når det gjelder det organisatoriske. Kontakt gjerne USF hvis dere vil vite mer.

5 ½ gode grunner til å starte et lokallag:

 1. Alle nyoppstartede lokallag får oppstartsstøtte. I 2017 er den kr
  5000.
 2. Dere kan søke mer økonomisk støtte senere.
 3. Alle medlemmer får sjakkbladet for barn, ”Førsteraden”, i posten 5
  ganger i året!
 4. Medlemmer kan spille turneringer: Barnas Grand Prix, Ungdommens Grand Prix,
  kretsmesterskap, norgesmesterskap individuelt og for lag med mer! Se terminlisten her!
 5. USF hjelper deg med å komme i gang med tips til godt
  undervisningsmateriale og kursopplegg.

  5½. Det er billig! Og sjakk er gøy!

Hva gjør jeg?

 1. Dann et styre med minst en leder og kasserer.
 2. Meld medlemmene og styret inn i USF. Fyll ut medlemsregistreringsskjemaet og send det til usf@sjakk.no. Det må være minst fem medlemmer under 26 år. Fyll ut fullstendig navn, adresse og fødselsdato for hvert medlem.
 3. Vedta vedtekter. Lokallagets vedtekter kan ikke stride mot USFs lover. Ta gjerne utgangspunkt i ”Mønsterlov for lokallag”.
 4. Vedta medlemskontingent. Den må minst være kr 80 pr. år
  (forbundskontingenten) + kretskontingenten, som er et lavt beløp.
  Beløpet finner du under din krets. Husk medlemskontingenten må kreves inn!
 5. Lokallaget må ha en bankkonto. Denne bør opprettes i lokallagets navn. Banken vil kreve at lokallaget registreres i Brønnøysundregistrene.
  Det er en engangsjobb som høres mer skremmende ut enn den er. Når
  lokallaget registreres i Brønnøysundregistrene, får den et
  organisasjonsnummer. Registreringen skjer ved at leder fyller ut Samordnet registermelding (BR-1010).
  Nødvendig informasjon er vedtekter/stiftelsesdokument, referat fra konstituerende
  årsmøte (se pkt. 1) og alle styremedlemmenes personnummer (11 siffer),
  navn og adresse. Mer info. finner du på www.altinn.no (Søk på BR-1010).Ikke opprett kontoen i ditt eget navn; da kan du risikere å måtte
  skatte. Hvis lokallaget er knyttet til en skole, kan du spørre om de
  har en konto eller kan opprette en. Kontakt Marianne Sjakkontoret hvis du har spørsmål.
 6. Betal fakturaen for medlemskontingent til krets og forbund som
  kassereren får tilsendt fra USF. (I Oslo er det kretsen (OSU) som
  fakturerer medlemskontingenten til krets og forbund).
 7. Før regnskap over inntekter og kostnader løpende gjennom året. Excel er et godt egnet verktøy.
 8. I løpet av året, normalt i løpet av vinteren/våren, må det
  avholdes årsmøte. Til dette må du lage et årsregnskap som viser årets
  over-/underskudd og skrive en kort årsberetning. Dette sendes til USF
  og kretsen.
 9. Hver vår skal årsrapport/medlemsbekreftelse sendes inn i HyperSys. USF ber om dette. HyperSys er USFs medlemssystem.
 10. Kontakt gjerne din krets eller USF på usf@sjakk.no eller 22 15 12 41 hvis du har spørsmål.