Frifond

Gjennom to tildelinger i året fordeles omkring 1 million kroner til lokallag i Ungdommens Sjakkforbund.

Hvert år tildeles USF Frifond-midler fra statsbudsjettet og tippeoverskuddet, via Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). 5 % av midlene går til USFs administrasjon, resten går til lokallagene.

Frifond-midlene skal brukes til å styrke det lokale, frivillige arbeidet. Midlene kan altså ikke brukes til lønning av ansatte, honorering av egne medlemmer, reisestøtte utenfor fylket, eller i utlandet. De kan heller ikke brukes på måter som undertrykker eksisterende frivillighet. Frifond-midlene er årlige midler. Det innebærer at mottatte penger må være brukt opp innen 31.desember året etter tildeling. Dette regelverket er en utdypning av LNUs regler for Frifond. Se ellers lnu.no

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne på e-post marianne@sjakk.no.

Vi oppfordrer alle til å søke prosjektstøtte Frifond via HyperSys.

Utfylling og levering av rapportskjema for frifondmidler i HyperSys kommer forhåpentligvis fra og med 2020/2021!

Tildelinger