Et av kjerneelementene i USF-akademiet er en toppmotiver programkomitee. Det er ingen liten oppgave å organisere et fullt kull med USF-kandidater, herunder sette opp program, skaffe foredragsholdere, arrangere samlinger, gjennomføre tilleggsaktiviteter mellom samlingene, følge opp kandidatene og deres lokale omgivelser, og dessuten videreutvikle innholdet. Arbeidet kjennes veldig meningsfylt og har litt preg av «kall», så programkomiteen må til enhver tid bestå av topp motiverte personer.

For kull 1 bestod programkomiteen av Geir Nesheim, Elise Forså og Joachim B Nilsen. For kull 2 og 3 utgjøres programkomiteen av Geir Nesheim og Malgorzata Kopaczek-Styczen.

Geir Nesheim er mannen bak ideen og drivkraften bak hele prosjektet. Geir er tidligere president og generalsekretær i Norges Sjakkforbund, tidligere leder av FIDEs Social Comission og nåværende leder av Sjakklubben 1911 og 1911U. Det er også Geir som under sin periode som generalsekretær startet opp prosjektet Sjakk & Samfunn.

I en uttalelse om USF-akademiet sier Geir følgende:

– Å få jobbe med USF-akademiet er noe av det morsomste jeg har fått være med på innen sjakken. Da jeg høsten 2017 foreslo at akademiet skulle etableres, visste jeg at dette var noe helt nytt, med all den usikkerhet dette innebærer. Men nå – etter at to kull er ferdig utdannet, er det lov til å si at dette ble en suksess. De aller fleste kandidatene har gått inn i roller i norsk sjakk på alle nivåer, og de fleste har også fortsett å spille turneringer, mange på høyt nivå. Vi i programkomiteen for USF-akademiet foreslår at norsk sjakk bør videreføre dette programmet i den form det har fått, samtidig som det hele tiden skjer en videreutvikling, for å sikre best mulig effekt. Så er det morsomt å registrere en økende internasjonal interesse for å lansere tilsvarende initiativer i andre land. Dette vil vi bidra til dersom dette etter hvert blir konkret.

Malgorzata Kopaczek-Styczen har selv vært med som elev ved USF-akademiet kull 1 og ble deretter rekruttert til programkomiteen. Malgorzata har vært nestleder i USF, leder og lærer i Frøya SKU og lærer i ulike sjakklubber i Trøndelag. For øyeblikket er hun sjakkdommer (FA).

Om sitt engasjement i USF-akademiet forteller hun følgende:

– USF-akademiet har gitt meg muligheter jeg ikke engang visste jeg kunne ha. Det har utviklet meg, ikke bare faglig, men også som person. Når jeg fikk forespørsel om å være med i programkomiteen kunne jeg ikke takke nei. Å organisere USF-akademiet er utrolig spennende og givende og jeg ser fram imot å sørge for at akademiet så vel i dag som i framtiden videreføres og svarer på de aktuelle behovene innom norsk sjakk.