USFs 44. årsmøte 2021

Onsdag 7. juli kl 17 – avholdes USFs 44. årsmøte. I likhet med fjorårets kongress vil dette avholdes over nett. Vel møtt digitalt! 

Følg stream av møtet her: https://www.youtube.com/watch?v=SvzjC_d6Ccg

Årsmøtepapirene, som i dag er sendt ut til alle klubber og kretser, kan finnes her:
USF – årsmøtepapirer

Der finner man på vanlig måte styrets årsberetning, årsberetninger for komiteer og utvalg, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, referat fra fjorårets årsmøte, samt forretningsorden. Alle medlemmer har møte og talerett på årsmøte, påmelding skjer ved å fylle ut dette skjemaet. Du vil i forkant av årsmøtet motta mer praktisk informasjon samt møtelenke på epost. 

Delegater må meldes inn med Fullmaktsskjema USF, som sendes til usf@sjakk.no. Se delegatfordeling her: Medlemsliste for Ungdommens Sjakkforbund i 2021 – lastet ned 06.07.2021 12.56

NSFs 100. kongress 2021

Søndag 4. juli kl 17 avholdes NSFs 100. kongress. I likhet med fjorårets kongress vil dette avholdes over nett. Her skal du finne all nødvendig informasjon om kongresspapirer, påmelding, delegater og lignende.

Følg kongressen her: https://www.youtube.com/watch?v=IrDqcEzKvMs 

Lenke til skjema for forslag: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ZehSjn2M4cISptTC-EJRfjVFpGXaRwkJtsUnoIdDiRxjgQ/viewform 

 

Les videre

Landsturneringen er avlyst

Det er med tungt hjerte sentralstyret i Norges Sjakkforbund har besluttet å avlyse Landsturneringen 2021 i Bergen 2.- 10. juli.

Landsturneringen er et arrangement som skal samle sjakk-Norge, familier, topp og bredde. Vi har i det lengste forsøkt å finne en løsning, men ser det ikke som forsvarlig å kunne gjennomføre et så stort innendørs arrangement, med deltakere fra hele landet, allerede første uke i juli.

Den trinnvise planen for gjenåpning legger ikke opp til at Landsturneringen kan gjennomføres som ønsket. Selv om regelverket og/eller smittesituasjonen skulle endre seg innen juli, anser vi det for å være for høy risiko med flere hundre deltagere fra hele Norge samlet over en uke. Eventuell smitte under turneringen ville høyst sannsynlig føre til avlysning av turneringen og ekstrabelastning for det kommunale smittevernet. Dette var også med i betraktningene når beslutningen ble tatt. Det er blitt vurdert å nedskalere på ulike vis, men dette har også vist seg praktisk og økonomisk svært vanskelig.

Norges Sjakkforbund vil arrangere et Norgesmesterskap for eliteklassen. Dette vil bli foregå  sentralt i Oslo, over de samme dagene som opprinnelig planlagt. Nærmere informasjon kommer snarest.

NSFs kongress og USFs årsmøte vil avholdes over nett til fastsatte tidspunkt. Praktisk informasjon kommer med sakspapirene henholdsvis 4. og 7. juni.

Tom Ivar Jenkins til minne

Tom var født 28. august 1946, og døde natt til den 27. mai 2021.

Vi har lenge visst at Tom Jenkins hadde helseproblemer. Likevel kommer det som et sjokk at han er gått bort. Uker før han døde overførte han et rommelig beløp til sin klubb med beskjed om at pengene skulle brukes til å markere gjenåpningen av Oslo Schakselskap – OSS etter Koronapandemien.

Tom Ivar Jenkins til minne

Rekruttering: Tom Jenkins kom innom klubbens lynsjakkmiljø på 60-tallet, og var aktivt med hele veien.

I det sivile liv var Tom Jenkins en gründer, men også familiemann. Toms sønn, Bjørn Fredrik har overtatt som leder av Norges fremste taktekkerfirma Nortekk. Våre tanker går til Brit, datteren Mette, ham og resten av familien.

Tom var oppvokst på Ulvøya og Frogner, og ble medlem av OSS i februar 1967. Her ble han en sentral del av et levende ungdomsmiljø, og opplevde daglig norgeseliten i aksjon i lokalene i Bogstadveien 30. Han ble tidlig trukket inn i administrativt arbeid, hvor han hadde en særegen evne til å gjøre vei i vellinga.

Tom var president i Norges Sjakkforbund fra 1986 til 1989, og satt i alt ni år i sjakkforbundets sentralstyre. På 1970-tallet var han en sentral drivkraft i Arnold Eikrems styre. Mye kom disse årene på plass i norsk sjakk. Han var sammen med Arnold og Widar Fossum sentral i etableringen av Reglementsutvalget RU, og ledet RU, og i flere år Eliteutvalget. Tom representerte NSF i verdenssjakkforbundet FIDE’s organer. Les videre

Hjelp Norge i vennskapskampen mot Sverige

Hjelp Norge i vennskapskampen mot Sverige      Hjelp Norge i vennskapskampen mot Sverige
Hjelp Norge i vennskapskampen mot Sverige.
Sveriges Schackforbund ønsker å feire Sveriges nasjonaldag med å utfordre norske sjakkspillere til en online vennskapskamp søndag 6. juni på spillsjakk.no.

  • Siste frist for opprettelse av konto og påmelding er søndag 6. juni klokken 12.00
  • De 100 første som melder seg på får spille
  • Det spilles 4 partier over 100 bord
  • 10 minutter per spiller per parti uten tillegg i tid per trekk
  • Turneringen blir kommentert og streamet på Twitch  
  • Det blir trekning av premier

Les videre

Norges Grand Prix 2020 – 2021

NGP-sesongen 2020 – 2021 har, som de fleste andre sjakkaktiviteter i Norge, vært preget av koronasituasjonen.  Sommeren 2020 ble det åpnet opp for å spille landsdekkende turneringer med inntil 200 deltakere.  Nødvendige smittevernstiltak ble iverksatt, og enkelte turneringer måtte innføre begrensninger på deltakerantallet for å kunne tilfredsstille kravet om avstand i lokalet.

I slutten av oktober var vi på vei inn i bølge 2 av pandemien, og det ble full stopp i NGP-turneringer.  På det tidspunktet var det spilt 17 turneringer.  Inneværende sesong blir uansett amputert, og NSFs sentralstyre har vedtatt at sammenlagtpremiene skal reduseres i tråd med aktivitetsnivået, dvs at det vi får inn i NGP-avgift går ut i premier.  Dersom sesongen må avsluttes nå, betyr det at samlet premiepott reduseres med ca 80 prosent. 

Les mer på NGP-siden

To måneder til Landsturneringen

Det er nå under to måneder til Landsturneringen i Bergen 2. til 10. juli. Dersom myndighetenes gjenåpningsplan går som planlagt, blir det Landsturnering! Sjakkforbundet følger situasjonen og vil ta endelig avgjørelse om gjennomføringen i løpet av mai. 

Det er likevel ingen grunn til å vente med å melde deg på. Allerede 240 er påmeldt, og rommene på NM-hotellet Quality Edvard Grieg begynner å fylle seg opp. Det er under 50 rom igjen, og bare noen få familierom. Meld deg på i dag! 

Alle deltakere får premie spesiallaget til landsturneringen fra Bergen Mekaniske, og i Eliteklassen er det i år ekstra store premier grunnet arvegaven fra Bjørn Kristian Bjørnsen

Les mer om Landsturneringen på sjakknm2021.no 

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til verv i NSF

Til klubber og kretser i Norges Sjakkforbund

Fra kongressen 2019, bilde fra Offerspill.no

Valgkomiteen ønsker at medlemmer i Norges Sjakkforbund er en del av prosessen frem mot valget. Vi ønsker derfor å be medlemmene våre om å foreslå kandidater både til Sentralstyret, Reglementsutvalget, diverse fond og til revisorer. Vi sender dette brevet ut til klubbene med håp om at øvrige medlemmer blir informert.

Valgkomitéen ber også medlemmene om å legge vekt på både kvinnelige kandidater og kandidater med minoritetsbakgrunn.
 
https://forms.gle/7Af3hcnWujrxFrhH9
Vi ønsker at dere bruker dette skjemaet når dere foreslår kandidater, og at dere forsøker å fylle inn så mange opplysninger som mulig. Vi ber dere videre om å skrive en god begrunnelse for kandidaten dere foreslår, og at dere legger vekt på hvorfor kandidaten egner seg til den foreslåtte posisjonen. Les videre

Ny bedriftsserie starter i september

I september starter Norges Sjakkforbundet opp en ny bedriftsserie. Bedriftsserien kommer i stand etter flere henvendelser til sjakkontoret, spesielt etter pandemien har vi merket en stor pågang fra bedrifter som ønsker å spille sjakk sammen med kollegaer. Forbundet er veldig glade og takknemlige for interessen og er nå fullt i gang med planleggingen av et landsomfattende tilbud til bedrifter.

Målet blir å skape en spennende møteplass for bedrifter med fokus på det sosiale. Fortrinnsvis gjennom bordsjakkturneringer, men der pandemi-restriksjoner og lange reiseveier gjør det hensiktsmessig vil vi også tilrettelegge for hybrid- og/eller nettsjakk. For å sikre fleksibilitet underveis, vil Spillsjakk bli brukt som turneringsverktøy. For å redusere lange reiseveier, vil serien deles inn i geografiske kretser. Inndelingen vil bli gjort på et senere tidspunkt når vi har en bedre oversikt på hvilke bedrifter som vil delta.

Format
Det endelige formatet for turneringen er fremdeles under utarbeidelse. Basert på henvendelsene sjakkontoret er det et viktig mål at det sosiale kommer i fokus. Forbundet vil komme ut med mer detaljer om formatet når dette arbeidet er ferdig.

Ta kontakt
Hvert lag vil bestå av fire spillere, og bedriftene kan stille med så mange lag som de ønsker. Bedrifter som ønsker å delta kan ta kontakt med Harald Christian Sagevik. Forbundet hører også gjerne fra bedrifter som er interessert i et mer formelt samarbeid om bedriftsserien.

Sparebankstiftelsen med støtte til sjakklærerkurs!

Sparebankstiftelsen DNB har innvilget 500 000 kroner til at Norges Sjakkforbund kan sette i gang oppstarten av Akademi for unge sjakklærere. Kurstilbudet vil komme i gang høsten 2021 og være todelt. Kurs 1 vil lære å drive sjakkundervisning til nye spillere, og kurs 2 vil  gi opplæring i å holde kurs for viderekommende sjakkspillere. 

Bilde fra sjakkundervisning for eldre i Bergen.
Illustrasjon: Sjakkundervisning for eldre i Bergen.

De siste årene har norsk sjakk fått støtte til flere nye prosjekter gjennom Sparebankstiftelsen DNB, som SkoleSjakken, Sjakk & Samfunn og Flere mot Sjakktoppen. Dette har vært svært vellykket, men en av utfordringene i prosjektene har vært å ha nok ressurser lokalt til å følge opp all sjakkaktiviteten med opplæring og organisering. Det vil akademi for unge sjakklærere bidra til! 

Vi takker Sparebankstiftelsen for støtten! 

Vil du jobbe med skolesjakk?

Norges sjakkforbund lyser ut en ny stilling for å følge opp vårt arbeid med sjakk i skolen.

I stillingen vil du ta del i forbundets arbeid med å følge opp arbeidet med sjakk som sosialt og pedagogisk verktøy skolen. Arbeidsoppgavene er variert, med både praktisk gjennomføring av skoleturneringer, utvikling av kursopplegg og arbeid med søknader og rapportering. Gjennom å arbeide med sjakk i skolen kan du være med å bidra til mestring og gode opplevelser for barn og unge.

Se hele stillingsutlysningen her. 

Søknader behandles forløpende. 

Regionsserien FMST er i gang!

Søndag 14. mars ble de tre første rundene i Regionsserien FMST spilt på Spillsjakk med stor deltakelse. 40 lag med til sammen nesten 180 spillere i alderen fra 7 til 16 var med. Lagene var delt inn i to grupper. Dette er den aller første gangen regionsserien blir arrangert, og planen er at dette skal bli en fast serie som arrangeres to ganger i året. Er vi heldige så vil serien til høsten bli gjennomført som en hybrid-turnering. Høstserien vil uansett bli spilt i det nye ligaformatet som blir klart i mai. Les videre