Nordic Internet Club Cup 2020

I disse koronatider arrangerer det islandske sjakkforbundet i samarbeid med det nordiske forbundene og chess.com en uoffisiell nordisk internettturnering for klubber.  Turneringen spilles i påsken i perioden 9. – 13. april 2020.  Turneringen er åpen for alle klubber, og det spilles med 6 mannslag.  Hver klubb kan nominere inntil 12 spillere.  Påmeldingsfrist er 6. april, og det koster ingen ting å delta!

Hvert lag må ha en lagkaptein, og alle spillerne på laget må være hovedmedlem i den klubben de representerer.  For små klubber, og klubber som ikke klarer å stille med 6 spillere, er det mulig å slå seg sammen dersom snittratingen er under 2200.

Turneringen spilles som hurtigsjakk med 10 min / parti + 3 sek tillegg pr trekk

Se forøvrig turneringens hjemmeside for mer informasjon og hvordan man melder seg på!

Kongressen 2020: Valgkomiteen ber om forslag til kandidater

NSFs valgkomite er i gang med sitt arbeid frem mot årets kongress, og det er i dag sendt ut et brev til alle klubber og kretser i NSF med oppfordring til å komme med forslag til valgkomiteen på kandidater til de aktuelle vervene som er til valg. I brevet er det et eget skjema som skal benyttes ved innsending av forslag. Det er gitt en frist frem til 30.4.20 på å foreslå kandidater. Hele brevet kan leses her

Selve kongressen er som kjent berammet til søndag 5. juli kl 17, under Landsturneringen i Stjørdal, på Scandic Hell hotell. Eventuelle endringer i kongresstidspunktet som følge av Coronasituasjonen vil bli meddelt så snart slik beslutning måtte foreligge.

Intervju med Jesper Hall, prosjektleder Flere mot SjakkToppen

Jesper Hall er igang med arbeidet som prosjektleder for Flere mot SjakkToppen

Jesper Hall ble 28. februar 2020 lansert som prosjektleder for norsk sjakks nye satsning Flere mot SjakkToppen – se oppslag på sjakk.no her.

Arbeidet i prosjektet er nå i gang, og i løpet av de kommende ukene vil det bli foretatt uttak av spillere til deler av den nye strukturen. Selve uttakene blir foretatt av USFs Uttakskomite. 

Under kan du lese et intervju med Jesper, etter at han nå har holdt på i noen uker i sin nye rolle. Her forteller han om sine første inntrykk av norsk sjakk i 2020, sine tanker om strukturen Flere mot SjakkToppen skal benytte, og hva som skal skje nå på kort sikt.

Les videre

Coronasituasjonen – en oppdatering

Myndighetene har i dag tirsdag 24/3 klargjort at Coronatiltakene fortsetter, i alle fall til over påske. Også innen sjakken blir det mange konsekvenser  

På turneringsfronten er det klart at Fagernes Chess Festival, som skulle gått i påsken, flyttes – mest sannsynligvis til uke 41. Videre er ChessParty også flyttet – til 25-27/9. Dette gjelder da også NM for lag 2020. 

Landsturneringen opplyser på sin hjemmeside at det vil bli tatt stilling til eventuell flytting senest 15. mai. NSFs kongress og USFs Årsmøte er også planlagt avviklet i løpet av Landsturneringsuken, og beskjed om eventuelle endringer i dette vil bli gitt i samråd med arrangøren av Landsturneringen.

Internasjonalt skjeer det også mye, og Sjakk-OL er utsatt til 2021.

Se dessuten innlegg her på sjakk.no tidligere i måneden for mer informasjon  

Ellers noteres den sterke og gledelige oppblomstringen i nettsjakkturneringer – full honnør til alle som har tatt initiativ i denne sammenheng, og som gir sjakkspiller av alle avskygninger et tilbud nå som klubber er stengt og turneringer utsatt eller avlyst.

Sjakken holder det altså gående – les her om Oslo Fengsel som fikk hjelp av prosjektet Sjakk & Samfunn til å gi et lite lyspunkt i form av et tilbud om sjakk til alle insatte i disse spesielle ukene med coronastengt på de fleste områder.  

USF-akademiets kull 2, 2020-21 klar til oppstart

11 unge kandidater er etter en søknads- og utttaksrunde i februar/mars klare til å ta fatt på USF-akademiets kull 2, med første samling planlagt til juni 2020.

USF-akademiet er et tilbud til unge sjakk-tillitsvalgte (alle har hittil også vært aktive spillere) som vil gjøre en innsats for klubb, for USF og for norsk sjakk generelt i årene som kommer. Programmet spenner fra bygging av sjakk-kompetanse som dommerkurs, trenerkurs og arrangør-kurs, via innslag om klubbledelse og inntektsarbeid, til generelle temaer som styrearbeid og prosjektledelse. Et besøk under FIDE-kongressen inngår også. Akademiet pågår i to år, og arbeidet skjer gjennom kvartalsvise weekendsamlinger. USF dekker reise- og oppholdskostnader for deltakerne.

Kandidatene er denne gangen fra Innland (4, 0 i kull 1), Vestland (2, 1 i kull 1), Oslo (1, 0 i kull 1), Troms & Finnmark (1, 3 i kull 1), Viken (1, 0 i kull 1), Rogaland (1, 4 i kull 1) og Møre & Romsdal (1, 2 i kull 1). 3 av de 11 er jenter (2 i kull 1). For øvrig hadde både Østfold (1) og Trøndelag (1) deltakere i kull 1. Dermed er det bare fylkene Agder, Telemark/Vestfold og Nordland som enda ikke har hatt med kandidater i USF-akademiet – dette vil bli fulgt opp spesielt i neste omgang for kull 3 om 2 år.

Programledelse for kull 2 er Malgorzata Kopaczek-Stychen (som selv deltok på USF-akademiets kull 1, og som nå sitter i USF-styret) og USFs generalsekretær Geir Nesheim.

Oppdatering om Corona-situasjonen og sjakken i Norge

Vi viser til tidligere meldinger 11/3 og 12/3 her på www.sjakk.no.

Klubber, kretser og arrangører har de siste dager reagert i full overensstemmelse med råd fra myndighetene, og avlyst eller utsatt all sjakk-aktivitet i perioden frem til påske. Takk til alle for dette. Også alle Fylkesmesterskap i Sjakk5ern/Sjakk9ern er nå avlyst.

De turneringene som ligger på NSF og USFs terminlister merkes løpende med «Utsatt»  eller «Avlyst» i turneringsnavnet etterhvert som det mottas beskjed til nsf@sjakk.no eller usf@sjakk.no om dette. Pass på å gi slik beskjed til de oppgitte emailadresser slik at informasjonen er oppdatert for alle. Tilsvarende gjelder på Barnas Grand Prix-sidene.

Bergensjakk finnes det dessuten en god oversikt over avlysninger og utsettelser øverst på bloggen. 

Vi vil innskjerpe at alle turneringsarrangører som utsetter eller avlyser turneringer som er meldt til FIDE-rating må gi beskjed om slike endringer til NSFs FIDE Rating Officer Liv Mette Harboe, email livmette@sjakk.no, slik at kommunikasjonen med FIDE blir korrekt. 

Foreløpig er ingen NGP-turneringer etter påske avlyst, sikkert i lys av den store usikkerheten omkring hvor lenge den nåværende unntakssituasjonen vil vare. Vi vil bringe informasjon om endring i situasjonen for disse NGP-turneringene etterhvert som den måtte foreligge.

Vi minner om at Sjakkontorets Liv Mette Harboe kan kontaktes om spørsmål og andre meldinger som angår Coronasituasjonen og sjakk-arrangementer, på livmette@sjakk.no, eller på 221 51 241 (Sjakkontoret)/ 216 08 123 (direkte linje til LIv Mette).

For øvrig har Sjakkontoret redusert bemanning/hjemmekontor for flere medarbeider i den fasen vi er inne i nå. Kontoret vil allikevel være bemannet løpende. Vi ber om forståelse for at kapasiteten kan være lavere enn normalt inntil forholdene har stabilisert seg igjen.

Coronaviruset – ytterligere innstramninger

Myndhghetene har i dag torsdag 12.3.20 innført ytterligere innstramninger ifbm Corona-situasjonen, og bl.a. besluttet forbund mot kulturarrangementer, idrettsarrangementer mm. Se Helsedirektoratets informasjonsside her.

Alle klubber, lokallag og kretser i NSF og USF har fått eget brev om situasjonen og de råd man kan gi fra sentralt hold. Se brevet i sin helhet her.

I tillegg til listen i brevet over avlyste og utsatte turneringer kan det tilføyes at også kvalifiseringen til Eliteserien 2020/21 er utsatt inntil videre. Den skulle etter planen ha vært spilt helgen 27-29/3 i Stavanger. 

Husk at man kan ringe 221 51 241 og snakke med Sjakkontoret v/Liv Mette dersom man har spørsmål.

ChessParty – Sentralstyrets kommentarer til kronikk på Bergensjakk

Mandag 11. mars hadde Espen og Kjetil A. Lie en kronikk på Bergensjakk om ChessParty – den store sjakkfestivalen i Kr. Himmelfarts-helgen. De ser at festivalen er en skikkelig storsatsning og at det er duket for en fantastisk sjakkfest, men de har også noen betraktninger om Sentralstyrets håndtering av saken. Hele Lie-brødenes kronikk, Sentralstyrets tilsvar og andre relevante dokumenter kan leses her.

Coronaviruset og sjakkaktivitet

     I tråd med stadig flere tilfeller av smitte med coronaviruset følger Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund nøye med på situasjonen og gjør løpende vurderinger i forhold til arrangementer. Vurderingen kan endres fra dag til dag i tråd med de anbefalinger vi mottar fra bl.a. Folkehelseinstituttet (FHI).

Vi ber om at alle klubber, lokallag og sjakk-kretser gjør tilsvarende vurderinger ifht sine aktiviteter. Situasjoner kan i alle fall oppstå, og vi ber alle følge de råd som gis av offentlige myndigheter. Om det skulle være tvilstilfeller eller man trenger råd, så skal man kontakte den lokale kommunelegen.

I forhold til planlagte sjakkturneringer og andre sjakkarrangement ber vi alle klubber, lokallag, kretser og andre arrangører om å opplyse om gode smittevernrutiner, samt ha hånddesinfeksjon tilgjengelig så langt man får tak i det. Det bør også anbefales at man avstår fra den vanlige sjakk-kutyme å håndhilse før og etter partiene.

Sjakkbrikker kan være en smittekilde, da viruset lever på harde overflater over en viss tid. Vi anbefaler alle arrangører som har mulighet til det om å rengjøre sjakkbrikkene før og etter  klubbkvelder og andre arrangementer.

For større arrangementer gjør vi særlig oppmerksom på FHIs råd om å avlyse eller utsette alle arrangementer med 500 eller flere deltagere. For alle arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurderingen. Se fremgangsmåte hos FHI her. Husk også å informere NSF og/eller USF dersom berammede og/eller ratinginnmeldte turneringer avlyses – dette av hensyn til terminlister, FIDE-rating-prosesser mm. 

NSF og USF vil kontakte aktuelle arrangører av større sjakkturneringer mm, og gjennomgå de planer og forberedelser som foretas ifht situasjonen med Cononaviruset.

For øvrig kan alle som har spørsmål kontakte Sjakkontoret på telefon 221 51 241, og spørre etter Liv Mette. Der vil det bli gitt råd og vink, og det vil bli etablert en spørsmål-og-svar oversikt for de vanligste spørsmål, og denne oversikten vil bli gjort tilgjengelig for alle interesserte.

 

Eliteserien 2019/20 vel i havn

SK 1911 vant Eliteserien 2019/20. Fra v Milton Pantzar, Noam A Vitenberg, Eivind O Risting, Frode Urkedal, Isak Storme og Aleksander Lindbøl. Foto: Geir Nesheim

I helgen ble Eliteserien 2019/20 avsluttet med runde 7, 8 og 9. Spillested var Offerspills lokaler i Pilestredet 10. Det fungerte fint, og ekstra hyggelig at flere av Østlandsseriens 1. divisjons oppgjør ble avviklet samme sted. Det var god plass til 100 spillere, og flott sentral beliggenhet. 

SK 1911 vant Eliteserien for første gang, etter en nervepirrende innspurt. 3-3 mot nærmeste rival Nordstrand i siste runde var akkurat nok. Vinner de 4 siste år Vålerenga kom inn på 3. plass denne sesongen. OSS, så mange ganger helt på toppen, måtte på sin side overraskende ta steget ned i Østlandsserien fra neste sesong etter tap for Asker i nest siste runde. Også SK 96 fra Bergen rykket ned.

Alle resultater kan finnes her.

Hvilke to lag som rykker opp blir klart etter kvalifiseringsspill mellom Offerspill, Stavanger, Sortland og et lag fra Midt-Norge siste helg i mars. Spillested for eliteserie-kvaliken bestemmes av NSF tidlig neste uke.

Monika og Jovanka om kvinner, sjakk og litt av hvert

Monika Machlik følger med på Magnus Carlsens parti mot Manuel Ramirez, Stjernen under siste runde i Østlandsseriens 1. divisjon 8.3.20. Foto: Geir Nesheim

Under Eliteseriens avslutningshelg 6-8/3 deltok vel 60 spillere – hvorav 3 kvinner: Monika og Edit Machlik, Tromsø, samt IM Jovanka Houska, Bergens. Ca 5% altså, omtrent tisvarende kvinneandlene i Norges Sjakkforbund.

Det er alt for få kvinner i sjakken, men det er heldigvis noen små tegn på en økning i andelen. Dette må følges opp med gode tiltak og virkemidler. Og de som har ideer og erfaring må lyttes til.

Vi tok en prat Monika og Jovanka. Les under hva de hadde på hjertet. Les videre

Stor seriesjakkhelg

Helgen 6-8/3 avsluttes årets seriespill i Eliteserien og Østlandsserien, med mange kamper rundt omkring. Programmet kan finnes på NSFs seriesjakksider.

Eliteserien spilles i Pilestredet 10, i Offerspills lokaler, med start runde 7 fredag 6/3 kl 18, runde 8 lørdag 7/3 kl 12 og siste og 9. runde søndag 8/3 kl 10. Det er fri adgang. En del kamper i Østlandsseriens 1. divisjon spilles samme sted til samme tid.

Innkalling til NSFs 99. Kongress

Det er fire måneder til årets NSF-kongress, og innkalling er i dag sendt ut til alle klubb- og kretsledere, samt til sentralstyret og kongressvalgte komitemedlemmer.

Kongressen avholdes på tradisjonelt vis kl 17 på søndagen under Landsturneringsuken, dvs 5. juli. Sted: Scandic Hell i Stjørdal.

Hele innkallingen kan leses her.

Flott kvinne- og jentemønstring i Bergen

Glade premievinnere under NM for Kvinner og Jenter i Bergen i helgen. Foto: Eyvind Larre

Det kombinerte NM for Kvinner og Jenter i Bergen helgen 28/2-1/3 ble svært vellykket, med 70 spillere og flott og variert program i regi av arrangøren Søråshøgda, med Ole Valaker i spissen.

Det ble kåret norgesmestere i 6 klasser: Olga Dolchikova, OSS i Kvinner Elite, Maria Greibrokk, Alta SKU i Junior, Livia Lindstad, Nordstrand SKU i Kadett, Elma Selvik, 1911U i Lilleputt, Amalie Linnea Heibo, Dragulf AUSK i Miniputt og Alina Shehzad, Smeaheie SS i Mikroputt. Og alle deltakere fikk pokal!

Magasinet ByMag har en flott oppfølgingsartikkel etter mesterskapet – se her.

Vel blåst til alle!

 

USF-akademiet: noen få plasser igjen

Glimt fra USF-akademet kull 1: fra v Bjørn Robert Unhjem, Molde, Abyl Kizatbay og Aleksander Fossan, Stavanger og Malgorzata Kopaczek-Styczen, Frøya

USF-akademiet starter sitt andre kull denne våren, med et attraktiv program for unge sjakkspillere født 1996-2005, som også er nysgjerrige på temaer som trening, dommeroppgaver, organisering av turneringer, prosjektarbeid, styrearbeid, FIDEs arbeid osv osv.

Deltagelse i USF-akademiet er forpliktende men også givende. Og USF dekker reise og opphold under samlingene for alle deltakere.

Påmeldingen til kull 2 har vært god, men det er fortsatt et par plasser igjen. Vi vil derfor gi etternølere en siste sjanse til å hive seg på. Vi oppfordrer ikke minst jenter til å søke.

Endelig frist for påmelding settes til søndag 8. mars kl 23:59.

Søknadspapirene finner du her.