Kontingenter og avgifter

Kontingentsatser ved ordinær innmelding gjennom klubb i 2020:

  Voksen Junior(?) Kadett(?), Lilleputt(?) og Miniputt(?)
Forbundskontingent Kr 520,- Kr 260,- Kr 130,-
Kretskontingent Kr 52 Kr 26 Kr 13

Direkte medlemskap (utenom klubb) koster i 2020: 800,-.

Kontingenten gjelder pr. kalenderår.

Kontingenter for 2021 vedtatt av Kongressen 2020
  Voksen Junior Kadett og putt
Forbundskontingent Kr 560,- Kr 280,- Kr 140,-

Klubben sender senest 1. mars inn medlemslister med navn, adresse og fødselsdato på fastsatt skjema som kassereren får tilsendt i februar. Nye medlemmer skal meldes inn fortløpende gjennom året.

Det godtas halvårskontingent bare for 2. halvår for nye medlemmer (de som ikke var medlem foregående år) og bare ved innmeldinger etter 1. august.
Førstegangsmedlemmer betaler 1/2-kontingent første året (gjelder også medlemmer som ikke har vært medlem av NSF de siste 10 årene).
Førstegangsmedlemmer som meldes inn etter 1. august  betaler halv pris av halv kontingent, men minimum 65,-.

Klubbene plikter å melde ALLE sine medlemmer inn i krets og forbund (jf NSFs lover §2)

Startavgifter Seriesjakken 2018/2019

Eliteserien Kr 8.000,-      
         
  Østlandsserien Midtnorgeserien Vestlandsserien  
1. divisjon 1.650,- 1.000,- 1.000,-  
2. divisjon 1.050,- 600,- 600,-  
3. divisjon 400,- 400,- 400,-  
4. divisjon 400,-      

AVGIFTER

ELO-avgifter 2019:

Det betales avgift for alle spillere som deltar i en turnering.
Godkjente* format er: Turneringsservice, Swiss-perfect eller andre tilsvarende programmer.

 

Sveitser/Monrad-turneringer

berger-turneringer

Langsjakk kr 30,- per spiller kr 500,- per gruppe
Hurtigsjakk kr 10,- per spiller** kr 10,- per spiller
Lynsjakk kr 10,- per spiller kr 10,- per spiller

*Rapporter avlevert på papir, i Word, Excel e.l. aksepteres ikke lenger.
** NGP-turneringer (langsjakk over flere dager), som arrangeres med hurtigsjakk-runde(r) første dag, belastes kun ELO-avgift for langsjakk.

Grand Prix-avgift fra sesongen 2018-19

30 kr. pr. startene turneringsdeltaker uansett alder/klasse. ELO-avgift kommer i tillegg.

NM-avgifter

(beregnes pr turneringsdeltaker, bortsett fra NM for klubblag)

Landsturneringen, NM i sjakk:

  NM-avgift ELO-avgift
Elite, mester, senior, klasse 1-5 Kr 120,- Kr. 30,-per spiller
Juniorklasse Kr 60,- Kr. 30,-per spiller
Miniputt-, lilleputt-, kadettklasse Kr 30,- Kr. 30,-per spiller

Andre NM

  Voksen Junior NGP-avgift ELO-avgift
NM i lynsjakk Kr 50,- Kr 25,-   Kr 10,- per spiller
Det åpne NM Kr 50,- Kr 25,- inkl. Kr 30,- per spiller
Det åpne NM i hurtigsjakk Kr 75,- Kr 50,- inkl. Kr 10,- per spiller
Det åpne NM i lynsjakk Kr 50,- Kr 25,- inkl. Kr 10,- per spiller
NM i hurtigsjakk for seniorer Kr 50,-     Kr 10,- per spiller
NM for klubblag Kr 50,- per lag     Kr 30,- per spiller

 

ELO-avgift per spiller kommer i tillegg til NM-avgiften i alle NM.

NB! NM-avgiftene kan endres av sentralstyret i forbindelse med godkjenning av startavgiftene.