Tilbake til Medlemsskap

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund benytter Hypersys som medlemsregister.

Alle medlemmer som er registrert i HyperSys kan logge seg på. Hva du har tilgang til er avhengig av hvilke verv eller rolle du har.

Medlemsregister USF

Medlemsregister NSF

Når du skal logge inn for første gang klikker du på «Glemt passord» og følger instruksjonene på skjermen. Mottar du ikke e-posten kan det hende du ligger inne med en annen e-postadresse eller uten e-postadresse. Ta kontakt med [email protected] for NSF og [email protected] for USF om du trenger hjelp til pålogging.

Hslogo 1920px kompakt

Fornye medlemskap ved nytt år:

Det er i hovedtrekk to måter å foreta fornying fra ett år til det neste, Man kan overføre alle, som ikke har gitt beskjed om at de slutter, og så registrere betaling etter hvert som kontingenten kommer inn.

1) Dere kan fornye medlemmer etterhvert som de betaler, da oppdaterer dere først kontingentsatsene og så markerer de som skal fornyes i medlemslista og klikker på forny. Husk at dere da bare kan fornye en medlemsskapstype om gangen. Når senre etternølerne kommer kan dere gå inn på den enkeltes profil og klikke på "nytt medlemskap".

2) Når dere følger prosedyren for fornying i Hypersys er første punkt å oppdatere kontingentsatsene for 2022.

Dersom dere har medlemskategori for nye medlemmer, må dere velge å flytte disse medlemmene til den ordinære da de jo er nye medlemmer bare ett år. Velg derfor «Forny til annen medlemskapstype».

Dere må gå gjennom hele listen med de forskjellige medlemskapstypene og oppdatere eller deaktivere satsene. Når du har gått gjennom hele listen, kan du lagre og gå til neste side.

Der finner du oversikten over alle klubbens medlemmer i 2021, og kan endre markeringen for de som du vet ikke skal være med videre i 2022. Bekreft og velg «vis oppsummering».

Vi vil ikke fakturere kontingenter for 2022 før 1. mars, slik at klubbene har de to månedene på å få listen klar. Samtidig er det viktig at alle som deltar i aktiviteter i klubb og forbund blir oppdatert til nytt år fortløpende.

I år håper vi at alle klubber følger opp og registrerer betalingsstatus på sine medlemmer etter hvert

Medlemskap

Kontinget:

Alle kontingenter må legges inn, med egen linje for rabattert.

  • Åpne menyen «Medlemskap» og klikk på + tegnet til høyre for å legge til, eller på kontingenavnet og klikk på blyant for å endre.

Registrering av medlemskap:

Medlemmer kan legges inn på to måter, legg til enkeltvis eller last opp liste.

Begge ligger under «medlemskap» i menyen, følg instrukser.

Det finnes også et felt under dynamiske felt hvor det er mulig å legge inn en rabatt dersom det er et nytt medlem. Dette er et felt vi bruker sentralt når vi sender faktura til klubbene.

Familiegrupper:

I NSF og USF er det nå mulig å definere familiegrupper. For å gjøre dette går dere inn på profilen til «overhodet» i familien. Nede til høyre kan dere velge grupper og familier. Dersom klubben ønsker å sende familien en samlet faktura, krysser dere av for når valget kommer.

Medlemskap og betaling:

Når et nytt medlemskap blir registrert, opprettes det en faktura i systemet. Dersom kontingenten alt er betalt velger dere dette, da kommer det fram en rute hvor dere legger inn betalingsdatoen.

Dersom dere venter på betaling, velger dere «ikke betalt». Da blir medlemskapet stående ubetalt, og dere kan senere gå inn og velge å legge inn betalingdato når pengene er motatt. Vi anbefaler dere å oppdatere betalingsstatus regelmessig. Betalingsdato kan ikke være før fakturadato.