Lover og reglementer

Komplett oversikt over norsk sjakks lover og reglementer.

Lover og reglementer merket med * er i en endringsprosess.
Spesifikke endringer nederst på siden.

* Lover og reglementer som er i endring

  • NSF
    • NM for klubblag
      • Endring i regler for gruppeinndeling
      • Endring i betenkningstid
    • Det åpne NM
      • Endring i betenkningstid
    • Norges Grand Prix
      • Endringer i poengberegning m.m
    • Seriesjakken
      • Endring i betenkningstider
      • Endring i Kvalitetsberegning
    • Det åpne NM i hurtigsjakk
      • Endring i betenkningstid
    • Dommerreglementet
      • Større utredning underveis
    • Turneringsreglementet for NSF
      • Nye ratingklasser i turneringsreglementet basert på FIDE-rating (f.o.m 1/7-18)
      • Utredning rundt aldersbestemte klasser underveis