Tilbake til Klubber og kretser

Du kan enkelt starte din egen sjakklubb, da kan du og dine venner ta del i det norske sjakklivet!

Slik starter du en sjakklubb:

  1. Sett sammen et styre med minst en leder og kasserer.
  2. Vedta vedtekter og kontingent. Kontingenten må minimum utgjøre krets og forbundskontingent. Lokallagets vedtekter kan ikke stride mot NSFs lover. Ta gjerne utgangspunkt i "Lovnorm for klubber".
  3. Meld medlemmer og styret inn i NSF. Dette gjør dere ved å fylle inn skjemaet under.

Dersom ikke klubben har egen epost, oppgi epost til klubbleder.

Medlemmer
Navn Adresse Postnummer Telefon E-post Fødeselsdato Førstegangsmedlem?

Oppgi gjerne informasjon om spillested, spilletider, eller annet som kan være nyttig for at forbundet kan legge best mulig til rette for klubben .