Tilbake til Klubber og kretser

Kontingenter og avgifter i Norges Sjakkforbund

Kontingenter

Hver klubb setter selv kontingentsats. For informasjon om hva kontingenten er i din klubb, se klubbens hjemmeside. Forbundskontingent for klubbmedlemskap inngår i denne.

Kontingentsatser ved ordinær innmelding gjennom klubb i 2021:

Voksen Junior Kadett, Lilleputt og Miniputt
Forbund Kr 560 Kr 280 Kr 140
Krets Kr 56 Kr 28 Kr 14
Direkte Kr 860

Kontingenten gjelder pr. kalenderår.

Klubben oppdaterer selv medlemsoversikten i Hypersys, vårt medlemssystem. Fornying av medlemskap fra et år til det neste gjøres innen 1. mars. Nye medlemmer skal meldes inn fortløpende gjennom året.

Det godtas halvårskontingent bare for 2. halvår for nye medlemmer (de som ikke var medlem foregående år) og bare ved innmeldinger etter 1. august.

Førstegangsmedlemmer betaler 1/2-kontingent første året (gjelder også medlemmer som ikke har vært medlem av NSF de siste 10 årene).

Førstegangsmedlemmer som meldes inn etter 1. august betaler halv pris av halv kontingent, men minimum 70,-.


Kongressen i 2021 vedtok følgende kontingenter for 2022

Kategori Sats
Voksen Kr 490
Under 20 Kr 160
Under 16 Kr 160
Familie* Kr 750
Direkte Kr 500

*Gjelder to vokse og alle barn bosatt i samme husstand, krever medlemskap i samme klubb

Første års medlemskap og innmeldte etter 1. august har halv kontingent. Rabattene kan ikke kombineres og gjelder ikke familiemedlemskap.

Startavgifter og turneringsavgifter

Startavgift Eliteserien 20/21: Kr 10 000

Startavgifter Seriesjakken 20/21

Østland Midtnorge Vestland
1. div Kr 1650 Kr 1000 Kr 1000
2. div Kr 1050 Kr 600 Kr 600
3. div Kr 400 Kr 400 Kr 400
4. div Kr 400

ELO-avgifter 2021

Det betales avgift for alle spillere som deltar i en turnering.
Godkjente* format er: Turneringsservice, Swiss-perfect eller andre tilsvarende programmer.

Berger***, sveitser/monrad-turneringer:

Langsjakk: Kr 30 per spiller
Hurtigsjakk: Kr 10 per spiller **
Lynsjakk: Kr 10 per spiller

*Rapporter avlevert på papir, i Word, Excel e.l. aksepteres ikke lenger.
** NGP-turneringer (langsjakk over flere dager), som arrangeres med hurtigsjakk-runde(r) første dag, belastes kun ELO-avgift for langsjakk.
*** For Bergerturneringer med ratingsnitt på over 2230 er avgiften høyere

Grand Prix-avgift fra sesongen 20-21

30 kr. pr. startene turneringsdeltaker uansett alder/klasse. ELO-avgift kommer i tillegg.

NM-avgifter

(beregnes pr turneringsdeltaker, bortsett fra NM for klubblag)

Landsturneringen (NM i sjakk)

NM-avgift ELO-avgift
Voksen Kr 120 Kr 30
Juniorklasse Kr 60 Kr 30
Miniputt-, lilleputt-, kadettklasse Kr 30 Kr 30

Andre NM

Voksen Under 20 ELO
NM i lynsjakk Kr 50 Kr 25 Kr 10
Åpne NM* Kr 50 Kr 25 Kr 30
Åpne NM hurtig* Kr 75 Kr 50 Kr 10
Åpne NM lyn* Kr 50 Kr 25 Kr 10
NM hurtig senior Kr 50 Kr 10
NM klubb Kr 50 pr.lag Kr 30 pr. spiller

* NGP-avgift er inkludert i NM-avgift.

ELO-avgift per spiller kommer i tillegg til NM-avgiften i alle NM.


NB! NM-avgiftene kan endres av sentralstyret i forbindelse med godkjenning av startavgiftene.