Bergen_Turnhall_foto_Atelier KK_MarcusUIB

For 900 år siden ble det laget sjakkbrikker i Norge. I 1924 samlet en bykamp i Bergen over 2000 tilskuere. I 2013 fikk vi vår første verdensmester.

Wfm lewis chessmen

Sjakkhistorisk forum

En gruppe ildsjeler i norsk sjakk driver Sjakkhistorisk forum for å grave og dokumentere norsk sjakkhistorie.

Besøk sjakkhistorie.no
Skjermbilde 2021 11 05 kl 02 26 28

Norsk Sjakkblad

Medlemsbladet for Norges Sjakkforbund. Utgitt siden 1920-tallet og inneholder en rekke historisk gull fra norsk sjakk.

Se alle utgaver av Norsk Sjakkblad