Kronerulling for unge sjakktalenter

I etterdønningene fra Kindred-debatten på NSFs Årskongress har Bergen Sjakkfestival, ved Ole Johan Valaker, tatt initiativ til en innsamlingsaksjon øremerket for reisestøtte, stipender og trening til unge sjakktalenter.

Målet for innsamlingen er 50 000 kr. Allerede er det kommet inn i underkant av 30 000 kr. Det er veldig gledelig å se det er så mange som er villig til å bidra. NSF setter stor pris på dette fantastiske initiativet fra Bergen Sjakkfestival, og kan bare istemme deres oppfordring til alle gode krefter på både ja- og nei-siden fra Kindred-debatten til å gi et bidrag.

Hittil har 78 forskjellige bidragsytere tatt oppfordringen. Donasjonene har, i all hovedsak, kommet fra privatpersoner og/eller anonyme givere. Vi tillater oss likevel å fremheve Acoustic Landscapes AS, som hittil er den eneste bedriften, som har valgt å delta på innsamlingen. Forhåpentligvis vil de få følge av flere før aksjonen er avsluttet.

Ønsker du å bidra? Da finner du innsamlingsaksjonen på spleis.no

I tillegg til dette har NSF allerede mottatt 5000 kr direkte fra en anonym giver, og vi har sogar fått et løfte om at 30 000 kr i direkte støtte er på vei fra en annen giver som foreløpig ønsker å være anonym.

NSF er dypt takknemlig for alle bidragsytere, som vil være med å løfte norsk sjakk videre. Tusen takk til dere alle!

Uttak til EM for landslag 2019 i Batumi

Norges Sjakkforbunds uttaksutvalg for hhv åpen klasse og kvinneklassen har foretatt uttak til EM for Lag, som spilles i Batumi, Georgia 23. oktober – 3. november. Uttaket ble foretatt på basis av ratinglisten per 1.7, men før det nylig avsluttede NM. Hvert lag vil bestå av 4 spillere pluss en reserve, som alle reiser til EM. Uttaket inneholder 11 navn i åpen klasse og 10 navn i kvinneklassen i rangert rekkefølge. De uttatte har svarfrist innen 31. juli til å gi beskjed om de ønsker å delta. Skulle noen av de 5 første uttatte på hver liste takke nei går tilbudet til nr 6 osv. Endelig laguttak vil bli meddelt tidlig i august. Da vil også lagkapteiner og evt. trenere etter planen være tatt ut.

Uttaket: Åpen klasse
Magnus Carlsen, Offerspill  
Jon Ludvig Hammer, OSS*
Aryan Tari, Offerspill
Johan-Sebastian Christiansen, Offerspill
Frode Urkedal, SK 1911
Reserver:
Johan Salomon, Nordstrand
Benjamin Arvola Notkevich, Tromsø
Lars Oskar Hauge, OSS
Kristian Stuvik Holm, Offerspill
Benjamin Haldorsen, Offerspill
Johannes Haug, Nordstrand
* Jon Ludvig Hammer har meddelt NSF at han ikke spiller EM i år.

Kvinneklassen:
Olga Dolzhykova, OSS
Sheila Barth Stanford, Black Knights
Edit Machlik, Tromsø
Monika Machlik, Tromsø
Thyra Kvendseth, Nordstrand
Reserver: Anita Grønnestad, Bergens
Sylvia Johnsen, OSS
Hanna Kyrkjebø, Stavanger
Ingrid Skaslien, Vålerenga
Marte Kyrkjebø, Stavanger

42. Årsmøte USF gjennomført med god deltagelse

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er usflogo_web_liten.jpg

Onsdag 10. juli gjennomførte Ungdommens Sjakkforbund sitt 42. årsmøte på Tor Heyerdal Videregående Skole, der Landsturneringen 2019 for tiden spilles i tilstøtende Boligmappa Arena. Flyttingen av årsmøtet fra søndagen under NM for skolelag i april til onsdagen i Landsturneringsuken slo heldig ut ifht deltagertall, med 22 delegater og vel 30 fremmøtte – mot 14 delegater under NM for skolelag i Sarpsborg i fjor.

Årsmøtet forløp uten dramatikk, og årsberetning og regnskap/budsjett ble godkjent som foreslått. To saker under agendapunktet «Forslag» ble oversendt det nye forbundsstyret for videre behandling – det ene om betenkningstid NM for Ungdom og NM for Skolelag, og det andre om fremtidig organisering av de halvårlige landslagssamlingene.

Valgkomiteens forslag til nytt forbundsstyre ble også vedtatt:

Styreleder: Eyvind Larre, OSSU (ny – tidligere styremedlem)
Nestleder: Petter Dale, Bærum SSU (ny)
Turneringssjef: Lasse Løvik, Stavanger SKU (gjenvalg)
Styremedlem: Andreas Fossan, Stavanger SKU (ny)
Styremedlem: Malgorzata Kopaczek-Styczen, Frøya SKU (ny)
Styremedem: Marte Kyrkjebø, Stavanger SKU (ny, tidligere varamedlem)
1. vara: Abyl Kizatbay, Stavanger SKU (ny)
2. vara: Bjørn Robert Unhjem, Molde SKU (ny)
3. vara: Mia Norvoll, Finnmark SKU (ny)

Referat fra NSFs 98. kongress

Referatet fra NSFs mest besøkte kongress gjennom tidene foreligger nå i foreløpig utgave. Takk til referentene for hurtig arbeid. Endelig versjon vil bli lagt ut så snart både de to referentene og de to som skal skive under protokollen har fått utført dette. Foreløpig referat kan finnes her.

Det nye Sentralstyret har fått følgende sammensetning:

President: Morten L Madsen (Sotra) – gjenvalg
Visepresident: Per Kristian Hansen (Kampen på brettet) – ny
Kasserer: Otto Milvang (Nordstrand) – gjenvalg
Turneringsjef: Henrik Sjøl (Akademisk) – gjenvalg
Styremedlem: Anniken Vestby (Tromsø) – gjenvalg
Styremedlem: Frode Antonsen (Risør) – ny
Styremedlem: Aud Norunn Strand (Modum) – ny
Styremedlem: Paul Fuglestein (Sevland) – Ny
Styreleder USF: velges onsdag 10.7 kl 17 på USFs årsmøte
(valgkomiteens kandidat er Eyvind Larre (OSS) – ny)

Komplette Kongresspapirer med noen nye vedlegg

NSFs 98. Kongress viser seg å bli omfattende også mht tilhørende dokumentasjon. Vedlagt under finnes samtlige kongressdokumenter (per 6.7 kl 19) fordelt på 4 bindere. Disse dokument-binderne er også trykket opp, og vil kunne fås av alle delegater ved innregistrering ved fullmakts-skranken i Framhallen fra kl 15:00 søndag 7. juli. Selve Kongressen begynner som kjent kl 17.

Det er 3 nye eller oppdaterte dokumenter i samlingen:
– Oppdatert komplett innstilling fra Valgkomiteen (binder 3.2 side 4)
– En uttalelse fra advokatfirma Simonsen Vogt Wiik om stemmerett på NSFs kongress (binder 3.2 side 6)
– En kort orientering fra NBO – Norsk Bransjeforening for Onlinespill (binder 3.2 side 34)
– Videre kan man finne seneste medlemstall per 1.7.19 med delegatantall på side 35 i binder 3.2.

Binder 1 er tidligere distribuert, men kan for enkelthets skyld finnes her
Binder 2 er også tidligere distribuert, men kan for enkelthets skyld finnes her
Nye binder 3.1, som kun inneholder dokumenter som tidligere er publisert på sjakk.no, kan finnes her
Nye binder 3.2, som inneholder noen dokumenter som tidligere har blitt gjort tilgjengelige på sjakk.no, samt tre nye dokumenter (se liste over) kan finnes her

Selve kongresslokalene i Framhallen er klare til å tas i bruk:

RUs uttalelse om stemmerett under Kongressen

Sentralstyret har bedt Reglementsutvalget om en uttalelse ifbm stemmerett for den nye Offerspill Sjakklubbs delegater under Kongressrn kommende søndag. Uttalelsen kan finnes her. Tidligere i dag meddelte Mosjøen Sjakklubb at de hadde mottatt et notat om samme sak fra professor Geir Woxholt. Dette notatet kan leses her.

Oppdaterte medlemstall NSF per 1.7.19

NSF har gjennomgått alle henvendelser etter at nye medlemstall per 1. juli ble offentliggjort 2. juli. Dette har resultert i noen korreksjoner – det oppdatert medlemstallet per 1. juli er nå 4.855, mot 4.859 i listen 2. juli. Mandattallet er uendret på 283. Korreksjonenes art har stort sett vært mindre (typisk ett medlem-) korreksjoner, samt en feil delegatallokering. Som det fremgår har korreksjonene stort sett nettet hverandre ut. Den nye klubben Offerspill Sjakklubb har etter gjennomgangen 1.014 medlemmer, mot 1.021 i listen per 2. juli. Den oppdaterte medlemsoversikten per 1. juli kan finnes her.

LIVEFEED fra NSF-kongressen

For de som ikke har anledning til å være tilstede under NSFs Kongress 2019 søndag 7. juli kl 17 vil det være mulig å følge det hele via en livefeed her på sjakk.no. Tjenesten er levert av AVAS.

I forbindelse med Kongressen har det blitt distribuert et skriv til pressen, som kan leses her.

Nye medlemstall i NSF og USF per 1.7.19

NSFs medlemstallene per 1.7.19 viser at det teoretisk kan komme 283 delegater til NSFs kongress søndag 7. juli kl 17 i Framhallen, Larvik. Mandatfordelingen per klubb og krets fremgår av medlemstalls-oversikten.

Norges Sjakkforbund har allerede satt ny medlemsrekord med 4.859 medlemmer, selv om vi bare er halvveis i 2019. Den gamle rekorden var 3.978 medlemmer, i hele 2017. Hovedårsaken til den kraftige økningen er den nye Offerspill Sjakklubb, som står registrert med 1.021 medlemmer. Men selv uten Offerspill er det medlemsøkning på 232 medlemmer (+6,4%) ifht halvårstallet i 2017, så medlemstrenden for NSF er klart positiv. Medlemstallene kan finnes her.

Også Ungdommens Sjakkforbund har medlemsvekst i 1. halvår 2019, med 3.600 medlemmer, som er 489 medlemmer (+16%) høyere enn på samme tid i 2018. Hele USFs medlemsliste kan finnes her.

Diverse informasjon om Kindredsaken og Kongressen

Vedlagt finnes et notat utarbeidet for NSF av Kvale advokatfirma om stemmerett på kongressen 7. juli. Notatet kan finnes her.

Sentralstyret kommer forøvrig under Kongressens dagsordenpunkt pkt 4 valg av dirgent til å forelå at denne rollen tildeles advokat Cato Schiøtz, advokatfirmaet Glittertind.

Kongressen, som avholdes søndag 7. juli kl 17, vil finne sted i Framhallen, som ligger ca 400 meter fra Boligmappa Arena, som er spillelokalet for årets Landsturnering. Flyttingen fra de tidligere annonserte kongresslokalene i Boligmappa Arena skyldes usikkerhet om de opprinnelige lokalen har god nok plass, i det det forventes stort oppmøte.

Vedlagt finnes også en liste over personer som ble kontaktet vedrørende Kindred-saken i forkant av offentliggjøring av Kongresspapirene 7. juni 2019. Listen kan finnes her.