Diverse informasjon om Kindredsaken og Kongressen

Vedlagt finnes et notat utarbeidet for NSF av Kvale advokatfirma om stemmerett på kongressen 7. juli. Notatet kan finnes her.

Sentralstyret kommer forøvrig under Kongressens dagsordenpunkt pkt 4 valg av dirgent til å forelå at denne rollen tildeles advokat Cato Schiøtz, advokatfirmaet Glittertind.

Kongressen, som avholdes søndag 7. juli kl 17, vil finne sted i Framhallen, som ligger ca 400 meter fra Boligmappa Arena, som er spillelokalet for årets Landsturnering. Flyttingen fra de tidligere annonserte kongresslokalene i Boligmappa Arena skyldes usikkerhet om de opprinnelige lokalen har god nok plass, i det det forventes stort oppmøte.

Vedlagt finnes også en liste over personer som ble kontaktet vedrørende Kindred-saken i forkant av offentliggjøring av Kongresspapirene 7. juni 2019. Listen kan finnes her.

Tidslinje i Kindred-saken

Vedlagt finnes «Tidslinjen» i Kindred-saken. Denne er utarbeidet av sentralstyret i fellesskap. Styremedlemmene Vibeke Ekeland Grønn, Gerd Andersen og Ida Landsverk tar dog dissens på noen av punktene. Tidslinjedokumentet kan finnes her.

Kindred-saken: endelig avtale og juridisk betenkning

Det har nå blitt utarbeidet et utkast til en endelig avtale med Kindred. Kongressen skal som kjent i møte 7. juli ta stilling til om NSF skal inngå denne.

Advokatfirmaet Thommessen har på sin side utarbeidet en juridisk betenkning som vurderer avtalen nærmere.

Dokumentene kan finnes her: avtale og betenkning

Sentralstyret i NSF vedtok for øvrig 25/6 å innhente en juridisk betenkning knyttet til alle foreningsrettslige sider av opprettelsen av den nye sjakklubben Offerspill. Betenkningen skal foreligge raskest mulig, av hensyn til Kongressbehandlingen av Kindred-saken.

Kongressak om mulig avtale med Kindred – RUs uttalelse

NSFs reglementsutvalg har avgitt en uttalelse om Kindred-saken. Uttalelsen er inkludert i oppdaterte kongresspapirer her, og kan også leses her.

NSF vil også gjøre oppmerksom på at teksten i kongresspapir om den mulige avtalen med Kindred ved en inkurie ble feil i den utgaven som ble sendt ut og lagt på sjakk.no 7. juni. Feilen ble rettet opp 10. juni etter at den ble oppdaget. Det som ble feil var:

Intensjonsavtalens pkt 1 siste avsnitt siste setning: Sentralstyret i NSF anbefaler overfor sitt høyeste organ, Kongressen, å inngå en samarbeidsavtale.  Her skulle det stå: Sentralstyret i NSF ber sitt høyeste organ, Kongressen, å ta stilling til om det skal inngås en samarbeidsavtale.
Og i Intensjonsavtalens pkt 2 første avsnitt siste setning – som omhandler endelig avtale – sto det: Denne undertegnes av partene, under forutsetning av at Kongressen i Norges Sjakkforbund 7. juli 2019 gir sin tilslutning til Sentralstyrets anbefaling.
Her skulle det stå: Avtale vil bli inngått under forutsetning av at Kongressen i Norges Sjakkforbund 7. juli 2019 gir sin tilslutning til dette.

Styrereferater NSF

Sentralstyremøtereferater NSF for perioden 2018/19 er nå lagt ut på sjakk.no, og kan finnes her. Referatet fra møtet 19.6.19 vil bli lagt ut på sjakk.no ila neste uke. Styrereferater USF for perioden 2018/19 vil bli lagt ut på sjakk.no tidlig neste uke.

Valgkomiteens Innstilling

I vedlagte oppdaterte Kongresspapirer 2019 kan man finne valgkomiteens innstilling på side 36 – kan finnes her

Valgkomiteen innstiller enstemmig på følgende styre:

President: Morten L Madsen, Sotra Sjakklubb (gjenvalg)
Visepresident: Pål Nordquelle, Nordstrand SK (ny)
Kasserer: Otto Milvang, Nordstrand SK (gjenvalg)
Turneringssjef: Henrik Sjøl, Akademisk SK (gjenvalg)
Styremedlem: Anniken Vestby, Tromsø SK (gjenvalg)
Styremedlem: Erling Skjelstad, Trondheim SF (ny)
Styremedlem: Aud Norunn Strand, Modum SK (ny)
Styremedlem: Paul Fuglestein, Sevland SK (ny)
I tillegg møter USFs styreleder på sentralstyremøtene

Om fullmakter:
1. Det er kun klubbene og kretsene ved sine representanter som har stemmerett på Kongressen
2. Klubbene har rett til å sende en representant for hvert påbegynte 25. medlem ifølge innsendt medlemsfortegnelse. Oversikten per 1. juli 2019 vil bli brukt.
3. Hver krets kan sende en representant.
4. Hver representant kan avgi bare en stemme og kan kun representere sin egen klubb eller krets. Reperesentanten må være registrert som hovedmedlem i klubben som han/hun representerer per 1. juli inneværende år.

Første offisielle VM i Fischersjakk spilles i Norge høsten 2019

Verdenssjakkforbundet FIDE har vedtatt at det fremover skal spilles offisielle VM i Fischersjakk. Se melding på fide.com her

Arne Horvei og Jøran A Jansson fra Dund AS i møte med FIDE-president Arkady Dvorkovich i Oslo 9. april. Foto: Trygve Indrelid.

Og – det første mesterskapet spilles altså i Norge – i Bærum i månedsskiftet oktober-november! Magnus Carlsen, som vant det uoffisielle VM i Fischersjakk i Bærum høsten 2017 får altså nå en ny tittel å kjempe om.

Les hele arrangørens pressemeldingen om mesterskapet under og NRKs omtale her.

Les videre

Norges Sjakkforbund søker prosjektmedarbeider

Er du opptatt av samfunnsutvikling og hva man kan gjøre lokalt for å bidra på en positiv måte? Er du nysgjerrig på hvordan sjakk-aktivitet kan føre til et bedre og mer innholdsrikt liv for mange enkeltpersoner og grupper?

Norges Sjakkforbund (NSF) søker en til to prosjektmedarbeider(e), til lansering og gjennomføring av prosjektet Sjakk og Samfunn. Stillingen(e) vil være et midlertidig 50-100% treårig engasjement.

Les videre

FIDE-president Dvorkovich på Oslo-besøk

Norges Sjakkforbund fikk storfint besøk tirsdag 9. april, da FIDE-president Arkady Dvorkovich besøkte Oslo på vei hjem fra Reykjavik Open, og rakk å gjennomføre et omfattende program før kveldsflyet tok ham videre hjem til Moskva.

FIDE-president Arkady Dvorkovich i Oslo. Fra venstre Konstantin Kiselev, FIDE, Otto Milvang og Vibeke Ekeland Grønn, NSF. Arkady Dvorkovich, FIDE, og Morten L Madsen og Geir Nesheim, NSF. Foto: Trygve Indrelid

De første møtene dreide seg om de kommende VM-match mulighetene – både i Fischer Random sjakk i Bærum til høsten 2019 og så om selve VM-matchen i 2020, der Stavanger er Norges søkeby-kandidat.

Deretter gikk turen til Oslo Schakselskap der nyvalgt leder Gunnar Glendrange og flere andre representanter for Norges største klubb tok imot FIDE-presidenten og viste rundt i lokalene. Simen Agdestein var også tilstede og fortalte innlevende om NTG og sjakklinjen.

Besøket ble avsluttet med en tur innomThe Good Knight Pub, der daglig leder Kristoffer Gressli var vertskap for et hyggelig opphold.

Den store Sjakkhelgen vel gjennomført

Kvinnerekrutteringskonferansen var hovedattraksjonen under en tettpakket sjakk-helg på NTG Bærum 15-17/3. Foredragsholdere fra bl.a. Norges Idrettsforbund og Norges Bridgeforbund, gjennomgang av rapporten fra NSFs kvinnerekrutteringsprosjekt ved NSFs visepresident Vibeke Ekeland Grønn, og mange andre innslag og diskusjoner – alt ble profesjonelt tatt hånd om av konferansier Heidi Røneid lørdag ettermiddag 16/3.

Heidi Røneid var konferansier under NSFs Kvinnerekrutteringskonferanse i helgen. (Foto: Geir Nesheim)

Vel 30 deltakere var på plass, deriblant en gjeng fra USF-akademiet, som avviklet sin 6. samling av 8 under Sjakkhelgen. Gruppearbeid ga en rekke nye ideer som nå vil bli bearbeidet for videre utvikling av forbundet.

Les videre

Spennende NM for Kvinner 2019 på NTG i helgenPremievinnere under NM for Kvinner: fra venstre norgesmester Hanna B Kyrkjebø, Stavanger, sølv WGM Olga Dolzhikova, OSS, bronse Amanda Mai Irgens Eiding, Fredriksstad Schakselskap, 4. plass Alena Ayzenberg, Bergens og 5. plass Marte B Kyrkjebø, Stavanger. Foto: Geir Nesheim

Hanna B Kyrkjebø, Stavanger SK vant et jevnt NM for Kvinner 2019 under den store sjakkhelgen på NTG denne weekenden. Med 4,5p på 5 runder hadde hun samme poengsum som sølvvinner Olga Dolzhikova, OSS, som avga en walkover-remis lørdag morgen for å arrangere NTGs helgeturneringer, og for øvrig tok 4 seire. Men med best 3. kvalitet for Hanna var saken klar.

Les videre

STOR INTERESSE FOR Å FÅ SJAKK-VM 2020 TIL NORGE

Foto: World Chess

25. januar lanserte Norges Sjakkforbund (NSF) en prosess for å få neste sjakk-VM til Norge. Interesserte miljøer ble invitert til å melde sin interesse for et samarbeid om dette innen 25. februar.

Interessen for prosjektet har vært stor, og nå jobber fire forskjellige miljøer for å få lagt det neste VM-et til ulike steder i landet – Bærum, Kragerø, Oslo og Stavanger. Alle de interesserte miljøene består av representanter fra kommunene og andre lokale aktører, og NSF har avholdt innledende diskusjoner om veien videre med alle disse.

Les videre