29. jun. 2018

Forbund

Utlysning: Redaktør for Norsk Sjakkblad

Er du en god formidler som evner å fremstille journalistisk innhold på en visuell og engasjerende måte, og er du i tillegg sjakkinteressert? Da bør du søke på jobben som redaktør for Norsk Sjakkblad. Norges Sjakkforbund søker etter en redaktør, eller et redaktørteam, for Norsk Sjakkblad, da nåværende redaktører avslutter sin periode etter eget ønske etter ca. fire år ved roret. Første utgave for påtroppende redaktør vil være nr. 1-2019. Norsk Sjakkblad er medlemsbladet til Norges Sjakkforbund og utkommer for tiden 3 ganger i året, med 68-72 sider pr. nummer. Som redaktør er du ansvarlig for bladet fra blanke ark til ferdig resultat leveres til trykkeriet. I dag produseres bladet med programmet InDesign og distribueres også i digitalt format til abonnenter som ønsker det. Redaktøren vil få frie tøyler til å utvikle bladet i samsvar med retningslinjer fra styret i NSF. Din søknad bør inneholde:
  • Beskrivelse av relevant erfaring, kompetanse og kvalifikasjoner
  • Forslag til innhold i Norsk Sjakkblad (her ønsker vi en overordnet beskrivelse av hvordan søkeren ser for seg Norsk Sjakkblad)
  • Forslag til honorar pr. år. Honoraret skal inkludere alle redaktørens kostnader ved produksjon av Norsk Sjakkblad. NSF dekker trykking og porto og ved behov stilles PC og programvare til disposisjon
  • Eventuell annen relevant informasjon
Fastsettelse av redaktørens honorar og avtalens lengde vil være forhandlingstemaer. Søknad sendes til: Norges Sjakkforbund, Sandakerveien 24D, 0473 Oslo Du kan også sende søknaden på e-post til [email protected] Søknadsfrist: 10. august 2018 Kontakt: Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NSFs generalsekretær, Geir Nesheim. Tlf. 22 15 12 41 / 482 22 572 E-post: [email protected]